70. výročí založení Památníku Terezín

Počátek května 2017 patřil k velkým milníkům Památníku Terezín, neboť právě tehdy uplynulo 70 let od jeho založení.

Jaké byly jeho počátky?

Jan Munk během připomenutí 70. výročí založení Památníku Terezín, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Jan Munk během připomenutí 70. výročí založení Památníku Terezín, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Dva roky po skončení války, v květnu 1947, byl z iniciativy československé vlády zřízen Památník národního utrpení (později přejmenovaný na Památník Terezín). Vznikl na území terezínské pevnosti, kde v době 2. světové války trpěly desetitisíce obyvatel z různých koutů Evropy. Jeho sídlem se stala Malá pevnost v Terezíně.

Ačkoliv v Malé pevnosti až do počátku roku 1948 fungoval internační tábor pro německé obyvatelstvo, již od podzimu 1947 začaly přípravné práce k rekonstrukci a pozdějšímu otevření nové instituce. Počátkem roku 1948 byla zahájena oprava bývalých kasáren v Malé pevnosti a další stavební úpravy. Počítalo se s vytvořením stálých expozic o dějinách Malé pevnosti, o židovském ghettu v Terezíně a o nacistických represích obecně, a to v celách na IV. dvoře.

Únorové události 1948 a převzetí moci v zemi komunistickou stranou však znamenaly zásadní zvrat v těchto přípravách a zejména v obsahové náplni plánovaných expozic. Když pak bylo 11. června 1949 slavnostně otevřeno Muzeum útisku, jeho obsah již zcela odpovídal ideologickým požadavkům nového totalitního režimu.

Nově jmenovaný ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Nově jmenovaný ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

5. května 2017, tedy 70 let od událostí z května 1947, se sešli významní hosté a současní i bývalí zaměstnanci Památníku Terezín v kině Muzea ghetta, aby si zde připomněli sedm desetiletí trvání této instituce. Ředitel Památníku Terezín, PhDr. Jan Munk, CSc. svojí řečí provedl přítomné činností jednotlivých oddělení Památníku, připomněl jejich úsilí a výsledky, zejména pak v období po roce 1989. Poděkoval také zástupcům českých i zahraničních organizací, se kterými Památník Terezín dlouhodobě spolupracuje.

Na slavnostním shromáždění vystoupil též ministr kultury ČR, Mgr. Daniel Herman, který vyzdvihl význam tohoto památného místa pro současnou i budoucí generaci a zmínil i svůj osobní vztah k němu.

Slavnostní shromáždění v Muzeu ghetta bylo též svědkem změny na postu ředitele Památníku Terezín. Dosavadní dlouholetý ředitel, dr. Jan Munk byl na vlastní žádost uvolněn ministrem kultury ze své funkce k polovině roku 2017. Mgr. Daniel Herman ve svém projevu přítomným oznámil i jméno nového ředitele Památníku Terezín, kterým se od 1. července 2017 stal Mgr. Jan Roubínek, B. A.

Slavnostní program byl doplněn vystoupením Klárova kvarteta.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku