Česko-braniborský seminář

Ve dnech 8. až 12. září 2009 se v prostorách Památníku Terezín (PT) uskutečnil již 16. ročník česko-braniborského semináře pedagogů. Organizátory akce byly za německou stranu RAA Brandenburg, za českou pak Národní institut pro další vzdělávání spolu s Památníkem a Nadačním fondem České rady pro oběti nacismu.


Mezinárodního setkání se zúčastnilo 16 německých a 12 českých pedagogů, pro něž byl připraven program se zaměřením na zločiny spáchané ve jménu nacistické a komunistické ideologie. Problematika nacistické perzekuce jim byla představena na historii Terezína, již přiblížily prohlídky bývalého ghetta a policejní věznice gestapa včetně besedy s očitým pamětníkem židovského tábora. Doplněním tématu byly rovněž absolvované workshopy vzdělávacího oddělení PT, jeho zpestřením pak večerní prohlídka terezínského podzemí.


S perzekučními praktikami spáchanými v době komunistické totality se učitelé obecně seznámili pomocí přednášky na téma Československo v době komunismu. Další poznatky získali návštěvou Památníku Vojna u Příbrami a prohlídkou expozice o českém vězeňství, jejíž součástí je také nechvalně známá sekyrárna v areálu dnešní vazební věznice v Praze na Pankráci.

Šm

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku