Česko-braniborský seminář

Ve dnech 8. až 12. září 2009 se v prostorách Památníku Terezín (PT) uskutečnil již 16. ročník česko-braniborského semináře pedagogů. Organizátory akce byly za německou stranu RAA Brandenburg, za českou pak Národní institut pro další vzdělávání spolu s Památníkem a Nadačním fondem České rady pro oběti nacismu.


Mezinárodního setkání se zúčastnilo 16 německých a 12 českých pedagogů, pro něž byl připraven program se zaměřením na zločiny spáchané ve jménu nacistické a komunistické ideologie. Problematika nacistické perzekuce jim byla představena na historii Terezína, již přiblížily prohlídky bývalého ghetta a policejní věznice gestapa včetně besedy s očitým pamětníkem židovského tábora. Doplněním tématu byly rovněž absolvované workshopy vzdělávacího oddělení PT, jeho zpestřením pak večerní prohlídka terezínského podzemí.


S perzekučními praktikami spáchanými v době komunistické totality se učitelé obecně seznámili pomocí přednášky na téma Československo v době komunismu. Další poznatky získali návštěvou Památníku Vojna u Příbrami a prohlídkou expozice o českém vězeňství, jejíž součástí je také nechvalně známá sekyrárna v areálu dnešní vazební věznice v Praze na Pankráci.

Šm

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.