Česko-izraelský přednáškový cyklus pro učitele

     Ve dnech 24. – 26. ledna 2012 se poprvé konal cyklus přednášek pro pedagogy na téma holokaust, popírání holokaustu a vzdělávání o holokaustu, a to díky spolupráci 4 organizací: izraelského památníku Yad Vashem, Židovského muzea v Praze, USC Shoa Foundation Institution a Památníku Terezín.

     Během tří dnů čtveřice lektorů  navštívila tři města v severních a západních Čechách a třikrát vystoupila se svými prezentacemi před pedagogy a studenty v těchto oblastech. Jednalo se o Ústí nad Labem, Klášterec nad Ohří a Varnsdorf.

     V rámci jednoho cyklu se tedy postupně představili přednášející, zastupující výše zmíněné organizace: Miriam Mouryc z Yad Vashem, která se zabývala problematikou výuky a vzdělávání na poli holokaustu s důrazem na roli, kterou v této oblasti plní památník Yad Vashem. Posléze vystoupila Zuzana Pavlovská z pražského Židovského muzea, která hovořila o novém workshopu Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, který byl zařazen do nabídky jejich vzdělávacích programů k připomínce 70. výročí transportů protektorátních Židů do ghetta Lodž. Třetím lektorem byl Martin Šmok, zastupující USC Shoa Foundation Institue. Představil institut, jeho založení, pracovní náplň a zejména pohovořil o archivu 52 000 digitalizovaných rozhovorů s pamětníky na dobu holokaustu po celém světě. Přiblížil možnosti spolupráce s archivem a institutem. Ve druhé části své prezentace se zaměřil na bezprostřední situaci Židů z Československa po jejich návratu z nacistických internačních zařízení. Jako poslední vystoupil ve dvou cyklech přednášek historik Památníku Terezín Dalibor Krčmář. Jeho tématem bylo „Popírání holokaustu“. Pokusil o jasné vymezení tohoto fenoménu, o vzniku popíračského hnutí, hovořil o hlavních popíračích a o problematice exaktního doložení existence plynových komor v Osvětimi. Ve Varnsdorfu, kde skupina vystupovala naposledy, zastoupil Dalibora Krčmáře vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín Jan Špringl, který posluchačům přiblížil nové projekty a činnost tohoto oddělení Památníku Terezín.

Kr

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku