Česko-izraelský přednáškový cyklus pro učitele

     Ve dnech 24. – 26. ledna 2012 se poprvé konal cyklus přednášek pro pedagogy na téma holokaust, popírání holokaustu a vzdělávání o holokaustu, a to díky spolupráci 4 organizací: izraelského památníku Yad Vashem, Židovského muzea v Praze, USC Shoa Foundation Institution a Památníku Terezín.

     Během tří dnů čtveřice lektorů  navštívila tři města v severních a západních Čechách a třikrát vystoupila se svými prezentacemi před pedagogy a studenty v těchto oblastech. Jednalo se o Ústí nad Labem, Klášterec nad Ohří a Varnsdorf.

     V rámci jednoho cyklu se tedy postupně představili přednášející, zastupující výše zmíněné organizace: Miriam Mouryc z Yad Vashem, která se zabývala problematikou výuky a vzdělávání na poli holokaustu s důrazem na roli, kterou v této oblasti plní památník Yad Vashem. Posléze vystoupila Zuzana Pavlovská z pražského Židovského muzea, která hovořila o novém workshopu Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, který byl zařazen do nabídky jejich vzdělávacích programů k připomínce 70. výročí transportů protektorátních Židů do ghetta Lodž. Třetím lektorem byl Martin Šmok, zastupující USC Shoa Foundation Institue. Představil institut, jeho založení, pracovní náplň a zejména pohovořil o archivu 52 000 digitalizovaných rozhovorů s pamětníky na dobu holokaustu po celém světě. Přiblížil možnosti spolupráce s archivem a institutem. Ve druhé části své prezentace se zaměřil na bezprostřední situaci Židů z Československa po jejich návratu z nacistických internačních zařízení. Jako poslední vystoupil ve dvou cyklech přednášek historik Památníku Terezín Dalibor Krčmář. Jeho tématem bylo „Popírání holokaustu“. Pokusil o jasné vymezení tohoto fenoménu, o vzniku popíračského hnutí, hovořil o hlavních popíračích a o problematice exaktního doložení existence plynových komor v Osvětimi. Ve Varnsdorfu, kde skupina vystupovala naposledy, zastoupil Dalibora Krčmáře vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín Jan Špringl, který posluchačům přiblížil nové projekty a činnost tohoto oddělení Památníku Terezín.

Kr

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.