Česko-izraelský přednáškový cyklus pro učitele

     Ve dnech 24. – 26. ledna 2012 se poprvé konal cyklus přednášek pro pedagogy na téma holokaust, popírání holokaustu a vzdělávání o holokaustu, a to díky spolupráci 4 organizací: izraelského památníku Yad Vashem, Židovského muzea v Praze, USC Shoa Foundation Institution a Památníku Terezín.

     Během tří dnů čtveřice lektorů  navštívila tři města v severních a západních Čechách a třikrát vystoupila se svými prezentacemi před pedagogy a studenty v těchto oblastech. Jednalo se o Ústí nad Labem, Klášterec nad Ohří a Varnsdorf.

     V rámci jednoho cyklu se tedy postupně představili přednášející, zastupující výše zmíněné organizace: Miriam Mouryc z Yad Vashem, která se zabývala problematikou výuky a vzdělávání na poli holokaustu s důrazem na roli, kterou v této oblasti plní památník Yad Vashem. Posléze vystoupila Zuzana Pavlovská z pražského Židovského muzea, která hovořila o novém workshopu Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, který byl zařazen do nabídky jejich vzdělávacích programů k připomínce 70. výročí transportů protektorátních Židů do ghetta Lodž. Třetím lektorem byl Martin Šmok, zastupující USC Shoa Foundation Institue. Představil institut, jeho založení, pracovní náplň a zejména pohovořil o archivu 52 000 digitalizovaných rozhovorů s pamětníky na dobu holokaustu po celém světě. Přiblížil možnosti spolupráce s archivem a institutem. Ve druhé části své prezentace se zaměřil na bezprostřední situaci Židů z Československa po jejich návratu z nacistických internačních zařízení. Jako poslední vystoupil ve dvou cyklech přednášek historik Památníku Terezín Dalibor Krčmář. Jeho tématem bylo „Popírání holokaustu“. Pokusil o jasné vymezení tohoto fenoménu, o vzniku popíračského hnutí, hovořil o hlavních popíračích a o problematice exaktního doložení existence plynových komor v Osvětimi. Ve Varnsdorfu, kde skupina vystupovala naposledy, zastoupil Dalibora Krčmáře vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín Jan Špringl, který posluchačům přiblížil nové projekty a činnost tohoto oddělení Památníku Terezín.

Kr

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.