Databáze osob perzekvovaných nacistickým režimem

Dne 16. Března 2011 proběhla v Národním archivu v Praze prezentace Památníku Terezín, při které byly veřejnosti přiblíženy nové webové stránky Památníku a zejména pak nově zpracované vyhledavače perzekvovaných osob a také databáze sbírek Památníku Terezín a jejich dokumentace. Cílem on-line databází je zpřístupnit seznamy vězňů jak odborným badatelům, tak i laické veřejnosti. V současné době jsou na webových stránkách Památníku Terezín k dispozici následující databáze:

  • Databáze vězňů policejní věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně
  • Databáze vězňů pohřbených na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně
  • Databáze vězňů koncentračního tábora Litoměřice
  • Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Ravensbrück a Mauthausen
  • Databáze vězňů Internačního tábora pro německé obyvatelstvo na Malé pevnosti v Terezíně (1945 – 1948)
  • Databáze obětí ghetta Terezín a transportů z českých zemí do ghett Lódž, Minsk a do pracovního tábora Ujazdow
  • Databáze perzekvovaných Židů z českých zemí, kteří neprošli ghettem v Terezíně

Databáze jsou výsledkem několikaleté práce jednotlivců i celých autorských týmů. Při jejich sestavování byly využity stovky pramenů různé povahy i výpovědní hodnoty. Ke každé databázi její autoři přiložili popis vzniku databáze, uvádějí prameny, ze kterých při sestavování vycházeli, upozorňují na různá úskalí vyhledávače. Databáze jsou většinou neuzavřené, budou průběžně aktualizovány.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku