The conference on the occasion of the 70th anniversary of establishment of Gestapo police prison in the Small Fortress

Mirka Langhamerová z Památníku Terezín na konferenci představila novou databázi bývalých vězňů

7. Mirka Langhamerová of the Terezín Memorial presented a new database of former prisoners at the conference


In June 2010 it was 70 years since Gestapo police prison was established in Terezín’s Small Fortress, thus becoming one of the dismal symbols of occupation of the Czech land by Nazi Germany. On this occasion, the History Department of the Terezín Memorial organized a scientific conference  “Small Fortress and the Nazi persecution in the Czech lands”, which took place on 24 and 25 June 2010 in Terezín’s Magdeburg barracks. It was dedicated to history of the Gestapo prison in the broader context of repression in the years 1939-1945. Apart from the hosting institution, there were contributions from historians from scientific organizations (ÚSTR, VHÚ) and  scientific and educational institutions (UJEP, University of Düsseldorf), as well as from specialists working for archives (SOA Litoměřice, ABS). The contributions will be published in the Terezín Letters anthology 38/2010.

Krskola_banner

Newsletter Archive

Projects of Czech schools

Videotheke

Videotéka

Newsletter

Editorial board: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Contact Us: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Terezín Memorial on Facebook

Random Quote

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.