Medaile a pečeť Comenius-EduMedia 2013 pro projekt Památníku Terezín „Školákem v protektorátu“

Medaile Comenius EduMedia pro projekt Školákem v Protektorátu

Medaile Comenius EduMedia pro projekt Školákem v Protektorátu

Německá vědecká Společnost pro pedagogiku a informace (Die Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.), zabývající se multimédii, vzdělávacími technologiemi a možnostmi využití medií v didaktice, uděluje od roku 1995 ceny nejlepším počinům v oblasti vzdělávání, založeným na využití informačních a  komunikačních technologiích. Ceny jsou poskytovány v několika kategoriích. Oceňovány jsou např. vzdělávací CD-ROMy, vzdělávací webové stránky, multimediální encyklopedie, slovníky, audio-knihy, projekty pro rádia, televize, divadla, počítačové hry se zaměřením na rozvoj senzomotorických dovedností a další.

Slavnostní předávání cen Comenius-EduMedia, Berlín, 20. června 2013

Slavnostní předávání cen Comenius-EduMedia, Berlín, 20. června 2013

V roce 2013 proběhlo udílení cen Comenius-EduMedia v berlínském Evropském domě již po osmnácté. Porota měla k dispozici k posouzení více než 170 vzdělávacích produktů z celé Evropy s USA. Podle nejrůznějších kritérií bylo oceněno 129 projektů cenou Comenius-EduMedia-Siegel. Z těchto oceněných porota vybrala ještě ty zcela nejlepší, kterým bylo následně přiřčeno ještě jedno, vyšší ocenění, a to Comenius-EduMedia-Medaille. V roce 2013 byla medaile udělena  16 evropským projektům.

Mezi projekty oceněnými medailí Comenius-EduMedia byl letošním roce také nový vzdělávací web Památníku Terezín „Školákem v protektorátu“ (viz Zpravodaj 1/2013). Toto ocenění je pro nás velmi potěšitelné a věříme, že webová stránka o „Školákovi“ bude užitečným pomocníkem při výuce ve školách či pro zájemce o historii školní docházky v době existence protektorátu.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku