Mezinárodní seminář pro pedagogy v Terezíně

Ve dnech 27. – 30. 11. 2014 proběhl v Památníku Terezín 14. ročník semináře „Holokaust ve vzdělávání“, jehož se zúčastnilo 36 českých pedagogů. Zatímco první stupeň seminářů „Jak vyučovat o holokaustu“ je obsazen pouze českými lektory, tento – II. stupeň – se vyznačuje tím, že jsou na něj zváni i přednášející ze zahraničních institucí. Jejich cílem je seznámit české posluchače s metodikami a pohledem na problematiku vyučování o holokaustu v jejich domovských organizacích. Nechyběli však již tradičně ani domácí lektoři; přítomni byli zástupci Židovského muzea v Praze či Člověka v tísni.

O vlastní zkušenosti z výuky se podělili i někteří z účastníků semináře. Velký obdiv opětovně sklidili žáci a jejich paní učitelky Cimrmanová a Hamzová ze 3. ZŠ ve Slaném, kteří prezentovali před přítomnými pedagogy svoji práci v projektu Zmizelí sousedé.

Inspirativní pro učitele byla i večerní kulturní představení. Vedle projekce filmu Zdeňka Brynycha Transport z ráje (1962), to bylo páteční vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru za klavírního doprovodu Michala Macourka s dětskou operou Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistra. V sobotu vystoupil Jaroslav Achab Haidler z labskoústeckého divadla Činoherák představením jednoho herce Pan Theodor Mundstock na motivy stejnojmenné novely Ladislava Fukse.

St

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.