Mezinárodní seminář pro pedagogy v Terezíně

Ve dnech 27. – 30. 11. 2014 proběhl v Památníku Terezín 14. ročník semináře „Holokaust ve vzdělávání“, jehož se zúčastnilo 36 českých pedagogů. Zatímco první stupeň seminářů „Jak vyučovat o holokaustu“ je obsazen pouze českými lektory, tento – II. stupeň – se vyznačuje tím, že jsou na něj zváni i přednášející ze zahraničních institucí. Jejich cílem je seznámit české posluchače s metodikami a pohledem na problematiku vyučování o holokaustu v jejich domovských organizacích. Nechyběli však již tradičně ani domácí lektoři; přítomni byli zástupci Židovského muzea v Praze či Člověka v tísni.

O vlastní zkušenosti z výuky se podělili i někteří z účastníků semináře. Velký obdiv opětovně sklidili žáci a jejich paní učitelky Cimrmanová a Hamzová ze 3. ZŠ ve Slaném, kteří prezentovali před přítomnými pedagogy svoji práci v projektu Zmizelí sousedé.

Inspirativní pro učitele byla i večerní kulturní představení. Vedle projekce filmu Zdeňka Brynycha Transport z ráje (1962), to bylo páteční vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru za klavírního doprovodu Michala Macourka s dětskou operou Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistra. V sobotu vystoupil Jaroslav Achab Haidler z labskoústeckého divadla Činoherák představením jednoho herce Pan Theodor Mundstock na motivy stejnojmenné novely Ladislava Fukse.

St

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku