Mezinárodní seminář v Terezíně

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

V termínu 25. – 28. listopadu 2010 proběhl v Terezíně již tradiční seminář pro učitele Holokaust ve vzdělávání, který navazuje na podobně laděný jarní seminář Jak vyučovat o holokaustu. Zatímco ten je více zaměřen na faktografii a je obsazen pouze českými lektory, podstatnou náplní podzimního semináře je získávání praktických didaktických dovedností, spojených s výukou holokaustu, prezentovaných nejen lektory z českých institucí (Památník Terezín, VKC Židovského muzea v Praze), ale převážně lektory zahraničními (Yad Vashem v Izraeli, Státní muzeum v Osvětimi, Shoah Foundation Institute, Dům konference ve Wannsee, Dům Anny Frankové, United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu).

Odborně zaměřený program doplnila večerní kulturní představení: první večer to byla filmová adaptace povídek Arnošta Lustiga Transport z ráje, v režii Zdeňka Brynycha z roku 1962. Následující den do Terezína zavítal Dismanův rozhlasový dětský soubor pod vedením Zdeny Fleglové s představením opery Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera. Hudební doprovod dětským hercům zajistil orchestr Archioni plus, vedený Michalem Macourkem. Dismanův soubor představil také pásmo dětských básní z doby terezínského ghetta zhudebněných právě Michalem Macourkem. Kulturního večera se zúčastnila také pamětnice Marta Kottová. Třetí večer byl věnován adaptaci novely Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock v úpravě, režii a hereckém provedení divadla jednoho herce Jaroslava Achaba Haidlera z Činoherního studia v Ústí nad Labem.

St

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku