Mezinárodní seminář v Terezíně

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

V termínu 25. – 28. listopadu 2010 proběhl v Terezíně již tradiční seminář pro učitele Holokaust ve vzdělávání, který navazuje na podobně laděný jarní seminář Jak vyučovat o holokaustu. Zatímco ten je více zaměřen na faktografii a je obsazen pouze českými lektory, podstatnou náplní podzimního semináře je získávání praktických didaktických dovedností, spojených s výukou holokaustu, prezentovaných nejen lektory z českých institucí (Památník Terezín, VKC Židovského muzea v Praze), ale převážně lektory zahraničními (Yad Vashem v Izraeli, Státní muzeum v Osvětimi, Shoah Foundation Institute, Dům konference ve Wannsee, Dům Anny Frankové, United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu).

Odborně zaměřený program doplnila večerní kulturní představení: první večer to byla filmová adaptace povídek Arnošta Lustiga Transport z ráje, v režii Zdeňka Brynycha z roku 1962. Následující den do Terezína zavítal Dismanův rozhlasový dětský soubor pod vedením Zdeny Fleglové s představením opery Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera. Hudební doprovod dětským hercům zajistil orchestr Archioni plus, vedený Michalem Macourkem. Dismanův soubor představil také pásmo dětských básní z doby terezínského ghetta zhudebněných právě Michalem Macourkem. Kulturního večera se zúčastnila také pamětnice Marta Kottová. Třetí večer byl věnován adaptaci novely Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock v úpravě, režii a hereckém provedení divadla jednoho herce Jaroslava Achaba Haidlera z Činoherního studia v Ústí nad Labem.

St

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.