Mezinárodní seminář v Terezíně

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

Aleisa Fishman z USHMM ve Washingtonu, U.S.A., při workshopu

V termínu 25. – 28. listopadu 2010 proběhl v Terezíně již tradiční seminář pro učitele Holokaust ve vzdělávání, který navazuje na podobně laděný jarní seminář Jak vyučovat o holokaustu. Zatímco ten je více zaměřen na faktografii a je obsazen pouze českými lektory, podstatnou náplní podzimního semináře je získávání praktických didaktických dovedností, spojených s výukou holokaustu, prezentovaných nejen lektory z českých institucí (Památník Terezín, VKC Židovského muzea v Praze), ale převážně lektory zahraničními (Yad Vashem v Izraeli, Státní muzeum v Osvětimi, Shoah Foundation Institute, Dům konference ve Wannsee, Dům Anny Frankové, United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu).

Odborně zaměřený program doplnila večerní kulturní představení: první večer to byla filmová adaptace povídek Arnošta Lustiga Transport z ráje, v režii Zdeňka Brynycha z roku 1962. Následující den do Terezína zavítal Dismanův rozhlasový dětský soubor pod vedením Zdeny Fleglové s představením opery Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera. Hudební doprovod dětským hercům zajistil orchestr Archioni plus, vedený Michalem Macourkem. Dismanův soubor představil také pásmo dětských básní z doby terezínského ghetta zhudebněných právě Michalem Macourkem. Kulturního večera se zúčastnila také pamětnice Marta Kottová. Třetí večer byl věnován adaptaci novely Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock v úpravě, režii a hereckém provedení divadla jednoho herce Jaroslava Achaba Haidlera z Činoherního studia v Ústí nad Labem.

St

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

Účastníci pracují při workshopu Piet van Leddena z Anne Frank House v Nizozemsku

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

J.A. Haidler při přípravě na představení "Pan Theodor Mundstock"

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.