Nové pracovní listy v nabídce vzdělávacího oddělení Památníku Terezín

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Vzdělávací oddělení má nově k dispozici dva druhy pracovních listů, které jsou určeny k práci v průběhu programů pro základní školy a nižší ročníky gymnázií.

První typ pracovních listů má sloužit k propojení regionu, ve kterém studenti žijí, s bývalým ghettem Terezín. K dispozici je 15 pracovních listů k jednotlivým shromaždištím v bývalém protektorátu, ze kterých přijížděly židovské transporty do terezínského ghetta.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Pracovní list s regionálními prvky pro práci se školními skupinami, Vzděl. odd. Památníku Terezín.

Jeden zvláštní list je věnován také pohraničním oblastem, které se po Mnichovském diktátu staly součástí německé Třetí říše. Studenti se seznámí s transportní listinou a sami pod určitým číslem vyhledají osobu, o které se dozví více informací také prostřednictvím osobních dokumentů či výpovědí.

Druhý typ pracovního listu je určen pro práci při prohlídce bývalého ghetta a je zaměřen na dokreslení jeho základních funkcí – shromažďovací a průchozí, decimační a propagandistické. Najdete v něm ukázky dokumentů, úryvků z mládežnických časopisů a deníků, obrázky, které vznikly v ghettu, fotografie atp. Obrazová část je doplněna úkoly, které se vztahují k daným vyobrazením, a to vše spolu pomáhá dotvářet atmosféru bývalého ghetta.

Pa+Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku