Pedagogický seminář v Izraeli

Přednáška E. Zuroffa v Jad Vašem

Přednáška E. Zuroffa v Jad Vašem

Ve dnech 11. – 22. října 2010 se v památníku Yad Vashem v Jeruzalémě konal pedagogický seminář pořádaný Památníkem Terezín, a to ve spolupráci s MŠMT a mezinárodní organizací The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberence, and Research.  Zúčastnilo se ho na dvacet vybraných pedagogů z různých koutů České republiky, kteří v předchozích letech absolvovali semináře v Terezíně, Osvětimi, Ravensbruecku či Dachau, a kteří současně vytvořili nejzajímavější vzdělávací projekty týkající se výuky o holokaustu.

Seminář se nesl v tradičním duchu vyznačujícím se nabitým programem končícím za setmění.  Tato skutečnost však nic neubrala na romantičnosti večerních procházek osvětleným starým městem Jeruzaléma. Přednášky byly jako vždy velmi kvalitní. Mezi nejvýše oceněné patřila nová a netradiční témata, jako význam hudby v nacistické ideologii od Tamary Machado či přednáška Dr. Ephraima Zuroffa z Wiesenthal Center o perzekuci současných nacistických válečných zločinců.  Rovněž seznámení s novými přístupy a metodami ve výuce o holokaustu na příkladech řady workshopů, označili pedagogové za velmi přínosné a inspirující. S velkým ohlasem se také setkala prohlídka muzea a areálu Yad Vashem. Nejsilnějším dojmem však zapůsobila expozice věnovaná dětským obětem holokaustu, po jejímž zhlédnutí zůstala většina učitelů několik minut beze slov.

V jediný den odpočinku během deseti dnů přednášek a workshopů se pak konal výlet do galilejské oblasti, spojený s návštěvou míst připomínajících počátky křesťanství.

Do

Čeští učitelé v Jeruzalémě

Čeští učitelé v Jeruzalémě


Prezentace projektů žáků a studentů při semináři v Jad Vašem

Prezentace projektů žáků a studentů při semináři v Jad Vašem

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku