Podzimní semináře pro pedagogy

Účastníci semináře na exkurzi v Beit Terezin, listopad 2017.

Účastníci semináře na exkurzi v Beit Terezin, listopad 2017.

Na přelomu října a listopadu 2017 se uskutečnil 13. ročník pedagogického semináře v jeruzalémském Památníku Yad Vashem, který zmíněná instituce uspořádala ve spolupráci s MŠMT ČR a Památníkem Terezín. Seminář absolvovalo 18 pedagogů z ČR.

Program, jehož cílem bylo rozšířit znalosti účastníků o různé aspekty historie holokaustu a představit jim pro tuto problematiku aktuální výukové metody, sestával z řady přednášek a prakticky zaměřených workshopů. Odbornou část programu zahájil profesor Yehuda Bauer přednáškou Holokaust a genocida ve 21. století, na kterou pak navázali další experti především z Yad Vashem. V rámci prezentací výsledků vlastní pedagogické činnosti v daném tématu pak někteří z účastníků představili své projekty a ukázali tak ostatním pedagogům vzdělávací modely realizovatelné ve školách.

Nedílnou součástí programu jsou každoročně i aktivity odehrávající se mimo prostory Yad Vashem. Tentokrát jimi byly komentované prohlídky pevnosti Masada, jeruzalémského Starého města, krátká účast na oslavě šabatu v synagoze aj. K nezapomenutelným momentům semináře patřila exkurze v Památníku Beit Terezín, kde účastníci mj. nahlédli do tamních sbírek a pobesedovali s panem Petrem Langem, pamětníkem terezínského ghetta a dalších nacistických táborů.

Záběr z žákovského filmu Klíč.

Záběr z žákovského filmu Klíč.

Ve dnech 23. – 26. 11. 2017 proběhl v Terezíně již 17. ročník mezinárodního semináře Holokaust ve vzdělávání, který pořádal Památník Terezín a MŠMT ČR. Zúčastnilo se jej 52 českých učitelů, kteří se oproti semináři prvního stupně nyní mohli zúčastnit přednášek a ukázkových workshopů vedených nejen lektory z českých institucí (Člověk v tísni, Židovské muzeum v Praze), ale i přednášejícími z institucí zahraničních (izraelský památník Yad Vashem, polské Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, americké United States Holocaust Memorial Museum, USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, Heroic Imagination Project, německý Dům konference ve Wannsee, nizozemský Dům Anny Frankové a Historický ústav Slovenské akademie věd).

V programu nechyběl ani prostor pro prezentace projektů účastníků či ukázka práce žáků ze ZŠ Trmice, kteří pod vedením učitelek Jindřišky Waňkové a Jitky Löblové zvládli například natočit i tematicky laděné animované filmy. V rámci večerního kulturního programu se účastnici mohli těšit na projekci filmu Daleká cesta (1948), vystoupení Dismanova rozhlasového dětského sboru s operou Brundibár a divadelní představení Jaroslava Achaba Haidlera Pan Theodor Mundstock.

Su+Ka

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku