Pracovní listy pro školní skupiny – k samostatné práci v expozici Muzea ghetta

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín rozšiřuje své vzdělávací aktivity i za rámec seminářů, které samo pro studenty a žáky pořádá. Jeho cílem je přiblížit a zprostředkovat vhodnou formou historii bývalého terezínského ghetta a expozici Muzea ghetta i dětem a mládeži, kteří přicházejí do muzea a neúčastní se žádného semináře.

První krok byl učiněn vypracováním sady pracovních listů pro práci v expozici Muzea ghetta.     Sada je tvořena 11 pracovními listy pro studenty, brožurkou s výsledky pro pedagogický doprovod a plánkem expozice v 1. patře. Listy jsou rozděleny podle částí expozice a věnují se těmto tématům: Příprava genocidy, Vznik ghetta v Terezíně, Ghetto není konečným táborem, Zkrášlování a transporty, Život a strava, Zdravotnictví a umírání, Práce, Kultura a duchovní život, Nejmladší a nejstarší vězni v ghettu, Další osudy transportovaných, Rodinný tábor terezínských vězňů.

Jedna sada je tedy určena pro jednu školní skupinu, která se pro práci s ní rozdělí na menší skupinky; každá následně zjišťuje odpovědi na otázky ze svého listu v příslušné části expozice. Žáci a studenti mají za úkol hledat nejrůznější fakta, zamýšlet se nad souvislostmi, formulovat podle zadání vlastní úvahy o životě v bývalém ghettu.

Prezentaci výsledků je možno provést až ve škole – právě za pomoci již zmíněné brožury s výsledky. V listech je také velké množství ilustrací, které je možno použít při vlastní prezentaci a přiblížit i ostatním téma, která ta která skupina zpracovávala. Prezentace je možné udělat nejrůznějšími způsoby, jedním z nich může být např. i zpracování plakátů jednotlivými skupinami za použití ilustrací.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku