Worksheets for school groups – for individual work in the Ghetto Museum exposition

The education department of the Terezín Memorial expands its educational activities beyond the scope of seminars organized for older and younger students. The department aims to make the history of the former Terezín Ghetto and the Ghetto Museum exposition more accessible and bring it to children and young people who visit the museum without taking part in any of the seminars.

The first step was taken when a set of worksheets was produced for work in the Ghetto Museum’s exposition. The set consists of 11 worksheets for students, a brochure with correct answers for their accompanying teachers and a plan of the exposition in the first floor. The worksheets are ordered by exposition parts and are dedicated to the following topics: Preparations of a Genocide, Ghetto Established in Terezín, Ghetto is not a Concentration Camp, Decoration and Transports, Life and Food, Health and Dying, Work, Culture and Spiritual Life, The Youngest and Oldest Ghetto Prisoners, Further Fates of those Transported, Family Camp of the Terezín Prisoners.

A single set is therefore intended for a whole single school group which will in turn divide into smaller groups to work with the worksheets; each group then investigates answers to questions contained from their worksheet in the respective section of the exposition. The students are given tasks of looking for various facts, contemplate the context of events, formulate their own thoughts on life in the former ghetto.

The results may be presented later, when the students return to their school – using the aforementioned brochure with correct answers. The worksheets also feature a number of illustrations that may be used by a group in order to present the topic they tackled to others. The presentation may be done in a number of ways, such as creation of posters by individual groups, using the worksheet illustrations.

Se

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Newsletter Archive

Projects of Czech schools

Videotheke

Videotéka

Newsletter

Editorial board: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Contact Us: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Terezín Memorial on Facebook

Random Quote

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.