Projekt Školákem ve válečných letech (1938 – 1945)

V současné době probíhá za spolupráce několika organizací (Památník Terezín, International Coalition of Sites of Conscience, Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání a) ve školách České republiky projekt Školákem ve válečných letech (1938 – 1945).

Do projektu je zapojeno 19 týmů a jednotlivců, kteří zpracovávají témata spojená se školou či školním prostředím, osudy žáků či pedagogů z období let 1938 – 1945 atd. Projekt probíhá v několika vlnách, v současnosti se účastníci nacházejí v badatelském období, následovat bude příprava na vytvoření výstavního panelu s tématem, kterým se zabývají, v červnu se setkají v Památníku Terezín na konferenci věnované jejich bádání a poté dojde k poslední etapě, a to vytvoření výstavních panelů.

Tým organizátorů uvedl v život facebookovou stránku k projektu, kde jsou zachycovány jak momenty a události z historie – se vztahem k mládeži a školství z let 1938 – 1945, tak také náhledy do práce jednotlivých týmů.

https://www.facebook.com/skolakemvevalecnychletech/timeline?ref=page_internal

Se

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.