Projekt Školákem ve válečných letech (1938 – 1945)

V současné době probíhá za spolupráce několika organizací (Památník Terezín, International Coalition of Sites of Conscience, Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání a) ve školách České republiky projekt Školákem ve válečných letech (1938 – 1945).

Do projektu je zapojeno 19 týmů a jednotlivců, kteří zpracovávají témata spojená se školou či školním prostředím, osudy žáků či pedagogů z období let 1938 – 1945 atd. Projekt probíhá v několika vlnách, v současnosti se účastníci nacházejí v badatelském období, následovat bude příprava na vytvoření výstavního panelu s tématem, kterým se zabývají, v červnu se setkají v Památníku Terezín na konferenci věnované jejich bádání a poté dojde k poslední etapě, a to vytvoření výstavních panelů.

Tým organizátorů uvedl v život facebookovou stránku k projektu, kde jsou zachycovány jak momenty a události z historie – se vztahem k mládeži a školství z let 1938 – 1945, tak také náhledy do práce jednotlivých týmů.

https://www.facebook.com/skolakemvevalecnychletech/timeline?ref=page_internal

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku