Seminář „Osvětim – historie a symbolika“

Již počtvrté se skupina 36 českých pedagogů zúčastnila III. stupně seminářů pro pedagogy v Osvětimi, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s MŠMT ČR a Státním muzeem v Osvětimi.

Po slavnostním zahájení začal program přednáškou o místě KL Auschwitz v nacistickém programu masového vyvražďování. Pak následovala prohlídka bývalého tábora Auschwitz I. Odpoledne se učitelé ve dvou skupinách prostřídali na třech workshopech, v rámci kterých jim byly představeny materiály z archivu muzea, nahlédli do místních sbírek, pracovali s kresbami vězňů a prohlédli si výstavu věnovanou genocidě evropských Sinti a Romů. Večer byl zakončen zhlédnutím dokumentárních filmů o táboře.

Následujícího dne dopoledne program pokračoval prohlídkou bývalého tábora Auschwitz II-Birkenau a České národní expozice v Auschwitz I. V odpoledních blocích se učitelé zúčastnili opět dvou workshopů a přednášky na téma osudů matek a dětí v KL Auschwitz. Po večeři následovaly prezentace projektů přítomných učitelů. Seminář byl slavnostně ukončen poděkováním všem zúčastněným institucím, závěrečným zhodnocením a předáním certifikátů a publikací účastníkům.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku