Seminář „Osvětim – historie a symbolika“

Již počtvrté se skupina 36 českých pedagogů zúčastnila III. stupně seminářů pro pedagogy v Osvětimi, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s MŠMT ČR a Státním muzeem v Osvětimi.

Po slavnostním zahájení začal program přednáškou o místě KL Auschwitz v nacistickém programu masového vyvražďování. Pak následovala prohlídka bývalého tábora Auschwitz I. Odpoledne se učitelé ve dvou skupinách prostřídali na třech workshopech, v rámci kterých jim byly představeny materiály z archivu muzea, nahlédli do místních sbírek, pracovali s kresbami vězňů a prohlédli si výstavu věnovanou genocidě evropských Sinti a Romů. Večer byl zakončen zhlédnutím dokumentárních filmů o táboře.

Následujícího dne dopoledne program pokračoval prohlídkou bývalého tábora Auschwitz II-Birkenau a České národní expozice v Auschwitz I. V odpoledních blocích se učitelé zúčastnili opět dvou workshopů a přednášky na téma osudů matek a dětí v KL Auschwitz. Po večeři následovaly prezentace projektů přítomných učitelů. Seminář byl slavnostně ukončen poděkováním všem zúčastněným institucím, závěrečným zhodnocením a předáním certifikátů a publikací účastníkům.

Se

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.