Seminář pro britské a dánské pedagogy

Britští a dánší pedagogové v seminární místnosti bývalých Magdeburských kasáren

Ve dnech 17. až 20. února 2017 se v Památníku Terezín konal již třetí ročník semináře pro britské a dánské pedagogy. Organizátoři semináře – Holocaust Educational Trust (Velká Británie), Danish Institute for International Studies (Dánsko), Jad Vašem (Izrael) a Památník Terezín připravili pro účastníky velmi bohatý a zajímavý program.

Dvacet devět učitelů absolvovalo zevrubnou prohlídku bývalého terezínského ghetta a bývalé policejní věznice v Malé Pevnosti. Součástí programu byla rovněž přednáška o historii Terezína, kterou přednesl Jan Roubínek, vedoucí dokumentačního oddělení Památníku Terezín. Zajímavým zcela určitě bylo vystoupení bývalého českého velvyslance v Dánsku, Zdeňka Lyčky, který přiblížil osud českých dětí v Dánsku a Velké Británii během 2. světové války. Velmi silným zážitkem pro účastníky bylo bezesporu setkání s pamětnicemi ghetta, Dagmar Lieblovou a Doris Grozdanovičovou, a také představení dětské opery Brundibár předvedené Dismanovým rozhlasovým dětským souborem.

Samotní učitelé se aktivně účastnili všech diskuzí o vzdělávání v problematice holokaustu, využívání různých zdrojů při výuce a kladli velké množství otázek. Celkově byl průběh celého semináře hodnocen velmi kladně. Jistě se můžeme těšit na další pokračování naší spolupráce.

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku