Seminář pro české pedagogy v Izraeli

Již podeváté se uskutečnil nadstavbový seminář pro české pedagogy v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, na jehož organizaci se spolupodílely MŠMT ČR, památník Yad Vashem a Památník Terezín.

Seminář, který proběhl ve dnech 27. 10. – 4. 11. 2013, sliboval bohatý program, plný přednášek, workshopů a prezentací lektorů nejen z památníku Yad Vashem, ale i z dalších institucí. V rámci jednotlivých bloků se hovořilo nejen o holokaustu, ale též o genocidě v 21. století, podstatě judaismu, antisemitismu v poválečné době na území Čech a Moravy, o Spravedlivých mezi národy atd. Převážná část programu byla věnována samotné didaktické praxi a zakomponování interdisciplinárního přístupu do výuky tohoto tématu (využití filmu, literatury, výtvarného umění). S pozitivním ohlasem se setkalo představení dokumentárního filmu Zapomenuté transporty do Estonska, který účastníkům přiblížil sám jeho autor Lukáš Přibyl.

Přestože seminář probíhal především v areálu Památníku Yad Vashem, část nabitého programu byla věnována prohlídkám Starého města, Izraelského muzea nebo výletu na pevnost Masadu a k Mrtvému moři.

Ha

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.