Seminář pro české pedagogy v Izraeli

Již podeváté se uskutečnil nadstavbový seminář pro české pedagogy v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, na jehož organizaci se spolupodílely MŠMT ČR, památník Yad Vashem a Památník Terezín.

Seminář, který proběhl ve dnech 27. 10. – 4. 11. 2013, sliboval bohatý program, plný přednášek, workshopů a prezentací lektorů nejen z památníku Yad Vashem, ale i z dalších institucí. V rámci jednotlivých bloků se hovořilo nejen o holokaustu, ale též o genocidě v 21. století, podstatě judaismu, antisemitismu v poválečné době na území Čech a Moravy, o Spravedlivých mezi národy atd. Převážná část programu byla věnována samotné didaktické praxi a zakomponování interdisciplinárního přístupu do výuky tohoto tématu (využití filmu, literatury, výtvarného umění). S pozitivním ohlasem se setkalo představení dokumentárního filmu Zapomenuté transporty do Estonska, který účastníkům přiblížil sám jeho autor Lukáš Přibyl.

Přestože seminář probíhal především v areálu Památníku Yad Vashem, část nabitého programu byla věnována prohlídkám Starého města, Izraelského muzea nebo výletu na pevnost Masadu a k Mrtvému moři.

Ha

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku