Seminar for Czech teachers at Yad Vashem in Israel

In late October and early November 2014, a group of 18 teachers from all over the Czech Republic took part in an educational seminar held in the Yad Vashem Memorial in Israeli Jerusalem. This seminar, organized by the Yad Vashem Memorial, the Czech Ministry of Education and the Terezín Memorial, is always the highlight in the four-grade structure of seminars focused on teaching about the Holocaust, which are standardly offered to Czech teachers by the Terezín Memorial and the Czech Ministry of Education in collaboration with other Czech and foreign organizations.
The seminar was open with a tour of the Old City of Jerusalem. The following eight days, however, were full of workshops, lectures and tours of individual exposures at Yad Vashem Memorial. The topics of educational blocks were diverse, yet connected chronologically and thematically as if lined with a red thread. Among the most fascinating were a lecture on traditional Judaism, a presentation introducing the inter-war life in Poland, up to one of the last lectures with the focus on “Allies and the Holocaust”. Equally interesting was also a presentation on the criteria of granting the title of Righteous Among the Nations, as well as the approaches of Yad Vashem to teaching about the Holocaust. Within the workshops, teachers obtained a lot of materials and ideas for their own teaching.

On Friday evening, the group attended prayers in one of the Jerusalem synagogues. Saturday was devoted to understanding Israel, teachers visited the fortress of Masada and the Dead Sea.

Se

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Newsletter Archive

Projects of Czech schools

Videotheke

Videotéka

Newsletter

Editorial board: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Contact Us: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Terezín Memorial on Facebook

Random Quote

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.