Seminář pro pedagogy v Památníku Jad Vašem

Účastníci semináře v ulicích Starého města v Jeruzalémě

Účastníci semináře v ulicích Starého města v Jeruzalémě

Ve dnech 21. – 28. října 2012 se uskutečnil v izraelském Památníku Jad Vašem v Jeruzalémě seminář IV. stupně pro české pedagogy, který je pořádán jako nadstavbové setkání k seminářům I. stupně („Jak vyučovat o holocaustu“, Terezín), II. stupně („Holokaust ve vzdělávání“, Terezín) a III. stupně (Státní muzeum v Osvětimi/ Památník Ravensbrück). Jednalo se již o osmý ročník tohoto semináře, na jehož organizaci se podílí MŠMT ČR, památník Jad Vašem a Památník Terezín.

Velmi bohatý program semináře zahrnoval přednášky, workshopy a prezentace lektorů Památníku Jad Vašem a také celé řady odborníků – externistů z dalších institucí. V rámci programu se hovořilo o nejrůznějších tématech spojených s pronásledováním židovského obyvatelstva, účastníci se též setkali s ukrývaným německým židovským dítětem, hovořilo se o roli ghett v období holokaustu.

Při semináři v Památníku Jad Vašem

Při semináři v Památníku Jad Vašem

Část programu byla věnována didaktické činnosti, řešily se otázky, jak přistupovat k výuce o tomto tématu ve školách. Učitelé absolvovali také zajímavý workshop o využití literatury ve výuce a sami měli příležitost prezentovat vlastní pedagogickou práci před svými kolegy a zástupci Památníku Jad Vašem.

Seminář probíhal převážně v areálu Jad Vašem. Prostor byl také krátce věnován poznávání hostitelské země. Účastníci se prohlédli pamětihodnosti Starého města, absolvovali výlet s průvodcem na pevnost Masadu a k Mrtvému moři a návštívili večerní modlitbu v synagoze.

St

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku