Seminář pro pedagogy v Památníku Jad Vašem

Účastníci semináře v ulicích Starého města v Jeruzalémě

Účastníci semináře v ulicích Starého města v Jeruzalémě

Ve dnech 21. – 28. října 2012 se uskutečnil v izraelském Památníku Jad Vašem v Jeruzalémě seminář IV. stupně pro české pedagogy, který je pořádán jako nadstavbové setkání k seminářům I. stupně („Jak vyučovat o holocaustu“, Terezín), II. stupně („Holokaust ve vzdělávání“, Terezín) a III. stupně (Státní muzeum v Osvětimi/ Památník Ravensbrück). Jednalo se již o osmý ročník tohoto semináře, na jehož organizaci se podílí MŠMT ČR, památník Jad Vašem a Památník Terezín.

Velmi bohatý program semináře zahrnoval přednášky, workshopy a prezentace lektorů Památníku Jad Vašem a také celé řady odborníků – externistů z dalších institucí. V rámci programu se hovořilo o nejrůznějších tématech spojených s pronásledováním židovského obyvatelstva, účastníci se též setkali s ukrývaným německým židovským dítětem, hovořilo se o roli ghett v období holokaustu.

Při semináři v Památníku Jad Vašem

Při semináři v Památníku Jad Vašem

Část programu byla věnována didaktické činnosti, řešily se otázky, jak přistupovat k výuce o tomto tématu ve školách. Učitelé absolvovali také zajímavý workshop o využití literatury ve výuce a sami měli příležitost prezentovat vlastní pedagogickou práci před svými kolegy a zástupci Památníku Jad Vašem.

Seminář probíhal převážně v areálu Jad Vašem. Prostor byl také krátce věnován poznávání hostitelské země. Účastníci se prohlédli pamětihodnosti Starého města, absolvovali výlet s průvodcem na pevnost Masadu a k Mrtvému moři a návštívili večerní modlitbu v synagoze.

St

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.