Seminář pro pedagogy ze Slovenska

Přednáška Petra Koury pro slovenské pedagogy

Přednáška Petra Koury pro slovenské pedagogy

Ve dnech  25. – 29. června 2011 se v Památníku Terezín konal již po čtvrté seminář pro slovenské pedagogy. Tentokrát se jednalo o seminář pokračovací, neboť většina jeho účastníků zde byla již před rokem a pro velký zájem o danou problematiku byl v rámci spolupráce mezi Památníkem Terezín a Dokumentačním střediskem holokaustu se sídlem v Bratislave zorganizován právě II. stupeň tohoto vzdělávacího semináře.

Pro pedagogy byl připraven informacemi a zážitky naplněný program, který se odehrával v Terezíně, v Lidicích a v Praze. Tentokrát organizátoři vsadili zejména na metodiku výuky o holokaustu a představili účastníkům workshopy, které vzdělávací oddělení nabízí školním skupinám v rámci jejich seminářů v Památníku. Znovu nechyběla ani prohlídka míst spjatých s existencí ghetta v Terezíně, tentokrát však byla vybrána  a okomentována ta terezínská místa a budovy, která nejsou z časových důvodů součástí běžných prohlídek. Jedno odpoledne bylo věnována návštěvě Památníku Lidice. Dalším významným bodem programu byla přednáška historika Petra Koury. Pan Koura zavítal do Památníku již po několikáté, tentokrát hovořil o zachycení tematiky holokaustu v českém hraném filmu v době od 2. světové války do současnosti.

Kulturní vložku zajistilo Činoherní studio Ústí nad Labem s představením „Rudolf Höss“. Poslední den strávili učitelé v Praze, kde nejprve absolvovali program v Centru vizuální historie Malach, kde pro ně byly připraveny dvě přednášky. Jakub Mlynář hovořil o samotném archivu vizuální historie USC SFI a jeho praktickém využití a poté Martin Šmok o dosavadních zkušenostech se vzdělávacím využitím archivu vzpomínek. Odpoledne bylo věnováno návštěvě  Památníku Heydrichiády v Resslově ulici.

Po třech dnech vzdělávání opouštěli slovenští učitelé Terezín s mnoha užitečnými materiály a inspiracemi pro jejich další praxi ve školách.

Se

Návštěva centra Malach

Návštěva centra Malach

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.