Semináře 1. stupně pro pedagogy – jaro 2011

Prezentace výstupů z workshopů účastníky semináře

Prezentace výstupů z workshopů účastníky semináře

V termínech 4. – 6. 3. a 18. – 20. 3. 2011 proběhl již 12. ročník seminářů 1. stupně pro pedagogy s názvem „Jak vyučovat o holokaustu“. Seminářů se zúčastnilo celkem 90 českých učitelů, kteří věnovali tři dny rozšíření svých znalosti o problematice holokaustu a Terezína, seznámení se s některými metodickými postupy a v neposlední řadě také setkání a výměně zkušeností s kolegy ze všech koutů ČR.

Na organizaci semináře se vedle Vzdělávacího oddělení PT podílí také Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury v Brně – v programu tak je již tradičně vyhrazeno místo (vedle problematiky holokaustu a ghetta Terezín) také tématům příbuzným:  historii židovského osídlení  na území  českých zemí, evropskému antisemitismu nebo romskému holokaustu apod.

Seminář je financován ze zdrojů MŠMT ČR, celkem se jej od roku 2000 účastnilo již téměř 1 700 učitelů.

Kl

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.