Semináře 1. stupně pro pedagogy – jaro 2011

Prezentace výstupů z workshopů účastníky semináře

Prezentace výstupů z workshopů účastníky semináře

V termínech 4. – 6. 3. a 18. – 20. 3. 2011 proběhl již 12. ročník seminářů 1. stupně pro pedagogy s názvem „Jak vyučovat o holokaustu“. Seminářů se zúčastnilo celkem 90 českých učitelů, kteří věnovali tři dny rozšíření svých znalosti o problematice holokaustu a Terezína, seznámení se s některými metodickými postupy a v neposlední řadě také setkání a výměně zkušeností s kolegy ze všech koutů ČR.

Na organizaci semináře se vedle Vzdělávacího oddělení PT podílí také Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury v Brně – v programu tak je již tradičně vyhrazeno místo (vedle problematiky holokaustu a ghetta Terezín) také tématům příbuzným:  historii židovského osídlení  na území  českých zemí, evropskému antisemitismu nebo romskému holokaustu apod.

Seminář je financován ze zdrojů MŠMT ČR, celkem se jej od roku 2000 účastnilo již téměř 1 700 učitelů.

Kl

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.