Pedagogické semináře

Seminář pro učitele v Památníku Ravensbrück

Workshop v Domě konference ve Wannsee, říjen 2014, foto: J. Špringl

Workshop v Domě konference ve Wannsee, říjen 2014, foto: J. Špringl

Počátkem října 2014 se již popáté uskutečnil v Památníku Ravensbrück seminář III. stupně pro české pedagogy, který Památník Terezín pořádá ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR a německými partnery.

Součástí semináře byla návštěva Domu konference ve Wannsee v Berlíně, čemuž byl věnován první den semináře. Účastníci měli možnost nejen zhlédnout tamní výstavu za doprovodu a komentáře odborníků na dané téma, ale také nahlédnout do místnosti, kde se samotné jednání konference v lednu 1942 odehrávalo. V další části programu se učitelé zúčastnili workshopu Pachatelé holokaustu, během něhož pracovali s historickými prameny. Na závěr tohoto setkání učitelé společně s lektory diskutovali o pedagogických aspektech výuky o holokaustu.

Program druhého dne semináře byl věnován bývalému koncentračnímu táboru Ravensbrück. V rámci dopoledního bloku mohli učitelé nahlédnout do depozitáře, kde jim byla představena činnost archivu, a zároveň jim zde byly k nahlédnutí předloženy některé dobové dokumenty. Poté se všichni zapojili do fotografického workshopu, po němž následovala prohlídka rozsáhlých expozic, doplněná o odborný výklad pracovníků Památníku Ravensbrück.

Někteří z účastníků na závěr semináře představili zajímavé prezentace svých školních projektů, které se jistě pro mnohé staly inspirací a impulzem pro další práci se studenty. Nabitý program obohatil pedagogy nejen o nové poznatky a informace, ale zároveň rozšířil i jejich obzor ve způsobu a metodice vzdělávání o holokaustu.

Ha

Seminář pro české pedagogy v Yad Vashem v Izraeli

Skupina 18 učitelů ze všech koutů České republiky na přelomu října a listopadu 2014 absolvovala vzdělávací seminář v izraelském Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě. Tento seminář, organizovaný právě Památníkem Yad Vashem, MŠMT ČR a Památníkem Terezín, je vždy vrcholem čtyřstupňové struktury seminářů o výuce o holokaustu, které Památník Terezín a MŠMT ČR ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními organizacemi českým pedagogům nabízí.

Seminář byl zahájen prohlídkou jeruzalémského Starého města. Dalších 8 dní však bylo naplněno workshopy, přednáškami a prohlídkami jednotlivých expozic Památníku Yad Vashem. Témata vzdělávacích bloků byla různorodá, avšak jako červená nit se jimi vinula spojovací chronologická a tematická linka. Velmi poutavé byly kupříkladu přednáška na téma tradičního judaismu, prezentace přibližující meziválečný život v Polsku až po jednu z posledních lekcí, a to na téma „Spojenci a holokaust“. Neméně zajímavé bylo i seznámení se s principy udělování titulu Spravedlivý mezi národy  a s přístupy Yad Vashem k výuce o holokaustu. V rámci pracovních dílen získali učitelé množství materiálů a nápadů, které mohou zařadit do vlastní výuky.

V pátek v podvečer se skupina zúčastnila modlitby v jedné z jeruzalémských synagog. Sobota byla vyčleněna pro poznání Izraele, učitelé navštívili pevnost Masadu a Mrtvé moře.

Se

Mezinárodní seminář pro pedagogy v Terezíně

Ve dnech 27. – 30. 11. 2014 proběhl v Památníku Terezín 14. ročník semináře „Holokaust ve vzdělávání“, jehož se zúčastnilo 36 českých pedagogů. Zatímco první stupeň seminářů „Jak vyučovat o holokaustu“ je obsazen pouze českými lektory, tento – II. stupeň – se vyznačuje tím, že jsou na něj zváni i přednášející ze zahraničních institucí. Jejich cílem je seznámit české posluchače s metodikami a pohledem na problematiku vyučování o holokaustu v jejich domovských organizacích. Nechyběli však již tradičně ani domácí lektoři; přítomni byli zástupci Židovského muzea v Praze či Člověka v tísni.

O vlastní zkušenosti z výuky se podělili i někteří z účastníků semináře. Velký obdiv opětovně sklidili žáci a jejich paní učitelky Cimrmanová a Hamzová ze 3. ZŠ ve Slaném, kteří prezentovali před přítomnými pedagogy svoji práci v projektu Zmizelí sousedé.

Inspirativní pro učitele byla i večerní kulturní představení. Vedle projekce filmu Zdeňka Brynycha Transport z ráje (1962), to bylo páteční vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru za klavírního doprovodu Michala Macourka s dětskou operou Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistra. V sobotu vystoupil Jaroslav Achab Haidler z labskoústeckého divadla Činoherák představením jednoho herce Pan Theodor Mundstock na motivy stejnojmenné novely Ladislava Fukse.

St

Seminář pro polské učitele

Přednáška doc. Votjěcha Blodiga při semináři pro polské pedagogy. Foto: Památník Terezín

Přednáška doc. Votjěcha Blodiga při semináři pro polské pedagogy. Foto: Památník Terezín

V termínu 30. 5. – 1. 6. 2014 se uskutečnil vzdělávací seminář pro polské učitele s názvem Terezín – místo paměti. Necelá třicítka učitelů z různých koutů Polska absolvovala třídenní program zaměřený především na prohloubení znalostí o terezínském ghettu a policejní věznici gestapa v Malé pevnosti (přednášky, prohlídky, setkání s pamětnicí). Dalšími dílčími tématy přednášek a workshopů byl obraz bývalého ghetta v poválečné československé filmové tvorbě a také pochopení úlohy a vývoje Památníku Terezín od jeho vzniku až po současnost.

Seminář se mohl konat díky výborným partnerským vztahům Památníku Terezín se Státním muzeem Auschwitz-Birkenau a polským Institutem paměti národa a je součástí intenzivní vzdělávací spolupráce těchto institucí.

Kl

Seminář pro české a polské učitele v Osvětimi

Návštěva Bloku 10 v Auschwitz I.

Návštěva Bloku 10 v Auschwitz I.

Zevrubné prohlídky táborů Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau, speciální návštěva veřejnosti nepřístupného Bloku 10 spojeného s hrozivými pokusy na ženách, seznámení s konzervátorskými laboratořemi muzea nebo setkání s přeživším varšavského povstání a následně vězněm Auschwitz II – Birkenau, dnes básníkem Bogdanem Bartnikowskym – to vše si bude pamatovat dvanáct českých učitelů, kteří se účastnili počátkem března 2014 speciálního semináře ve Státním muzeu Auschwitz – Birkenau. Seminář se konal ve dnech, které připadly na výročí tragické události – 70 let od likvidace tzv. terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau (1944).

Při prohlídce s Majou Šrajerowou

Při prohlídce s Majou Šrajerowou

Seminář byl pro nás výjimečný i v tom ohledu, že byl určen nejenom českým, ale též polským učitelům a to mu dodalo další rozměr – rozměr setkání. Mezinárodní centrum pro vzdělání o Auschwitz a holokaustu, které seminář organizovalo, včlenilo do programu zajímavé edukační bloky, v nichž jsme se např. dozvěděli něco o historickém vývoji ve vzdělávání o holokaustu v západní i východní Evropě a samozřejmě nechyběly prezentace školních projektů samotných učitelů.

Velmi si ceníme dlouhodobé spolupráce se Státním muzeem Auschwitz – Birkenau a doufáme, že i naše další společné počiny budou stejně úspěšné jako byl tento.

Kl

Semináře „Jak vyučovat o holokaustu“

Beseda s pamětnicemi – Helga Hošková – Weissová a Lisa Miková

Beseda s pamětnicemi – Helga Hošková – Weissová a Lisa Miková

Již 15. jarní sezónu se uskutečnily v pražském Židovském muzeu a v Památníku Terezín semináře pro pedagogy pod názvem „Jak vyučovat o holokaustu“. Zúčastnilo se jich více než 80 českých pedagogů. Třídenní program zahrnoval přednášky o judaismu a židovském osídlení Čech a Moravy, antisemitismu, psychologických aspektech genocidy, historii židovského ghetta v Terezíně a genocidě romského obyvatelstva.

Práce při workshopu Muzea romské kultury v Brně, seminář „Jak vyučovat o holokaustu“, jaro 2014

Práce při workshopu Muzea romské kultury v Brně, seminář „Jak vyučovat o holokaustu“, jaro 2014

Terezínské workshopy nabídly jedné skupině účastníků bližší seznámení se s osobami, které prošly ghettem, jiní  pracovali v rámci arteterapeutického workshopu s námětem biblického příběhu o královně Ester a poslední skupina absolvovala workshop Muzea romské kultury v Brně. Prostřednictvím workshopů se tak měli učitelé možnost seznámit s některým z aktivit, jež instituce nabízejí dětem při vzdělávacích seminářích.

Se

Seminář pro české pedagogy v Izraeli

Již podeváté se uskutečnil nadstavbový seminář pro české pedagogy v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, na jehož organizaci se spolupodílely MŠMT ČR, památník Yad Vashem a Památník Terezín.

Seminář, který proběhl ve dnech 27. 10. – 4. 11. 2013, sliboval bohatý program, plný přednášek, workshopů a prezentací lektorů nejen z památníku Yad Vashem, ale i z dalších institucí. V rámci jednotlivých bloků se hovořilo nejen o holokaustu, ale též o genocidě v 21. století, podstatě judaismu, antisemitismu v poválečné době na území Čech a Moravy, o Spravedlivých mezi národy atd. Převážná část programu byla věnována samotné didaktické praxi a zakomponování interdisciplinárního přístupu do výuky tohoto tématu (využití filmu, literatury, výtvarného umění). S pozitivním ohlasem se setkalo představení dokumentárního filmu Zapomenuté transporty do Estonska, který účastníkům přiblížil sám jeho autor Lukáš Přibyl.

Přestože seminář probíhal především v areálu Památníku Yad Vashem, část nabitého programu byla věnována prohlídkám Starého města, Izraelského muzea nebo výletu na pevnost Masadu a k Mrtvému moři.

Ha

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku