Pedagogické semináře

Seminář pro francouzské pedagogy ve spolupráci s památníkem Maison d´Izieu – srpen 2011

Helena a Ivan Klímovi se skupinou francouzských pedagogů na půdě v Magdeburských kasárnách

Helena a Ivan Klímovi se skupinou francouzských pedagogů na půdě v Magdeburských kasárnách

Již po druhé přijeli do Památníku Terezín francouzští učitelé, aby se zde seznámili s historií terezínských represivních zařízení z doby druhé světové války.

V Terezíně čekal na učitele bohatý program. Seminář byl zahájen prezentací o historii vývoje Památníku Terezín a informacemi o samotné vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Na to navázal historik Petr Koura svojí přednáškou spojenou s filmovou projekcí  o situaci v druhé československé republice po obsazení Sudet. Poté si účastníci prohlédli bývalé ghetto. Další dny pak absolvovali přednášky a workshopy na téma náboženství v terezínském ghettu, dětí a mládeže v ghettu, diskutovali o problematice spojené s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně v době války. Historik Thomas Hejda svoji terezínskou přednášku zaměřil na vnímání a místo terezínského Památníku jakožto místa paměti naší země.

Pozornost byla zaměřena též na seznámení se s historií bývalé policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, a to prostřednictvím přednášky a prohlídky celého areálu Malé pevnosti.

Jednou z nejzajímavějších částí semináře bylo setkání se spisovatelem Ivanem Klímou a jeho manželkou, Helenou Klímovou, kteří na pozvání Francouzů do Terezína přijeli a poutavě vyprávěli o svém životě. Ivan Klíma byl sám jako malé dítě vězněn v terezínském ghettu a paní Helena přežila válku jako ukrývané dítě.

Seminář se odehrával nejen na půdě terezínského Památníku, učitelé též navštívili  Památník Lidice, pražské Židovské město a v doprovodu Thomase Hejdy absolvovali též cestu po místech, která jsou v Praze úzce spojena s komunistickým režimem.

Semináře pro pedagogy

Klímovi 2010 v Terezíně

Manželé Klímovi při besedě s francouzskými pedagogy na půdě bývalých Magdeburských kasáren

Pozdní léto a podzimní měsíce 2010 se nesly na Vzdělávacím oddělením Památníku Terezín ve znamení vzdělávacích seminářů pro pedagogy. Na konci srpna se uskutečnil seminář pro francouzské a italské učitele organizovaný ve spolupráci s francouzským památníkem Maison d´Izieu a francouzským Ministerstvem obrany, které na seminář poskytlo pedagogům grant. Účastníci z mnoha míst Francie a severní Itálie absolvovali v Terezíně tři dny naplněné přednáškami, workshopy, prohlídkami a také besedou s pamětníky na dobu holokaustu.  Program zajišťovali nejen pracovníci vzdělávacího a historického oddělení Památníku Terezín, ale vzhledem k širším tématům také externí historici.  Problematika protektorátního vývoje a holokaustu v našich zemích byla hned v úvodu programu semináře zasazena historikem Petrem Kourou do kontextu celkového vývoje 1. československé republiky a byly nastíněny jednotlivé kroky vedoucí k „Mnichovu“ a později ke vzniku protektorátu. Dalším velmi zajímavým bodem programu byla diskuse o dokumentu „Un Vivant qui passé“, rozhovoru Clauda Lanzmanna s Mauricem Rosselem a o propagandistické roli terezínského ghetta vůbec. Další den následovaly přednášky o vzdělávání v Památníku Terezín, byl přiblížen duchovní život a život dětí v ghettu. Účastníci se seznámili s dějinami bývalé policejní věznice v Malé pevnosti. Následně se aktivně zapojili do práce v rámci workshopů vzdělávacího oddělení. Jedním z vrcholů programu bylo setkání se spisovatelem Ivanem Klímou a jeho manželkou Helenou Klímovou, kteří vyprávěním o vlastních válečných a poválečných osudech dokreslili jedinečným způsobem atmosféru semináře.

Thomas Hejda

Pan Thomas Hejda při procházce Prahou – „Po stopách komunistického režimu“

Další dva dny byly věnovány návštěvě Památníku Lidice a prohlídce židovských památek v Praze. Také zde účastníci navštívili pražské Muzeum Franze Kafky a s historikem Thomasem Hejdou absolvovali exkurzi po místech spjatých s komunistickým režimem a odbojem. Francouzští pedagogové odjížděli domů nadšení programem i setkáním s mnoha zajímavými lidmi a nabití elánem před začátkem nového školního roku.

Následné dva semináře, tentokrát pro české pedagogy, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR, se konaly již ve školním roce, a to seminář III. stupně v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück v Německu, a následně také seminář IV. stupně v památníku Yad Vashem v Izraeli. Ravensbrücký seminář byl opět čtyřdenní, přičemž jeden den strávili účastníci v Domě konference ve Wannsee v Berlíně. Absolvovali zde prohlídku vily, kde v jedné části je umístěna expozice věnovaná vývoji holokaustu, a prohlédli si i místnost, kde samotná konference v lednu 1942 proběhla. Zážitek byl ještě umocněn poutavým výkladem o hlavních aktérech a průběhu konference. Součástí programu byl také workshop, v rámci kterého učitelé pracovali právě s protokolem z konference. Druhý den pak strávili přímo v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück. Součástí programu byly také velmi zajímavé prezentace školních projektů samotných účastníků semináře. Bohatý program opět přinesl pedagogům mnoho nových informací o problematice, která je jim v rámci těchto vzdělávacích seminářů nabízena.

O semináři v památníku Yad Vashem budeme informovat ve Zpravodaji 1/2011.

Ravensbrück 2010

Bývalý koncentrační tábor Ravensbrück – pohled na ubytovny dozorkyň

Se

Seminář pro pedagogy v Paříži

5.	Fabrice Teicher z pedagogického oddělení Memorial de la Shoah při přednášce

Fabrice Teicher z pedagogického oddělení Memorial de la Shoah při přednášce


Ve dnech 19. až 25. června 2010 se konal seminář pro české učitele připravený francouzským Mémorial de la Shoah v Paříži ve spolupráci s Památníkem Terezín. Do Paříže na něj odcestovalo dvacet českých učitelů, ovšem ne jen tak nahodile zvolených – všichni již totiž měli za sebou čtyřstupňový vzdělávací cyklus Památníku Terezín a prošli dalším výběrem na základě svých vlastních školních projektů.

Seminář se konal v prostorách Mémorial de la Shoah a hned v úvodu ho poctil svou návštěvou velvyslanec ČR ve Francii, Pavel Fischer. Samotný seminář pak trval bezmála čtyři dny a přestože se jej účastnili učitelé již opravdu v tématu velmi vzdělaní, shodli se všichni v jeho závěru, že byl pro ně přínosem po odborné i pedagogické stránce. Velmi atraktivními tématy pro ně bezpochyby byly např. jiné genocidy 20. století (arménská a rwandská), dále přednášky týkající se francouzské historie 2. světové války a holokaustu, nebo třeba právního aspektu genocid, velmi emotivní a krásné bylo ovšem také setkání s pamětníkem holokaustu. V kostce řečeno, seminář to byl velmi, velmi dobrý a když připočtete příkladné pohostinství našich hostitelů (k obědu či večeři místní speciality pokaždé v jiné restauraci), večerní výlety k Eiffelovce či na Champs-Élysées, určitě věříte, že budeme na francouzské dobrodružství ještě dlouho vzpomínat…

Kl

Na prohlídce Memorial de la Shoah u “Zdi jmen”

Na prohlídce Memorial de la Shoah u “Zdi jmen”

Jaro 2010 v Památníku Terezín a semináře pro pedagogy

Začátek jara 2010 se nesl v Terezíně již tradičně ve znamení seminářů pro pedagogy „Jak vyučovat o holokaustu“, které jsou pořádané ve spolupráci s Ministerstvem školství České republiky, Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury v Brně. Dvou víkendových školení se zúčastnilo 90 českých pedagogů, kteří svojí účastí odstartovali možnou „vzdělávací cestu“, kterou jim Památník spolu s výše zmíněnými institucemi nabízí, totiž možnost získat další informace a poznatky při vyšších stupních vzdělávacích seminářů, a to na mezinárodním semináři v Terezíně a následně pak ve Státním muzeu v Osvětimi či v Památníku Ravensbrück. Poté, již také každoročně od roku 2005, se 20 pedagogů účastní seminářů pořádaných The International School for Holocaust Studies při Yad Vashem v Izraeli. V tomto roce se poprvé 20 českých pedagogů, kteří jsou aktivní na svých školách ve výuce o holokaustu, zúčastní semináře v Mémorial de la Shoah v Paříži.

Semináře „Jak vyučovat o holokaustu“ probíhají v Praze a v Terezíně již 11 sezón a doposud jimi prošlo na 1600 českých pedagogů. V současné době jsou již vypsány nové termíny těchto seminářů pro rok 2011. Více informací je na webových stránkách Památníku v části Vzdělávání.

Třetím seminářem, který se zde na jaře konal, byl seminář pro pedagogy ze Slovenska. Tento seminář byl čtyřdenní a účastníci se v jeho průběhu seznámili s Terezínem a jeho historií, lektoři z Čech i ze Slovenska jim přiblížili také průběh holokaustu na Slovensku a jeho spojitost s terezínským ghettem, zabývali se též otázkou romského holocaustu. Jeden den byl věnován i návštěvě Vzdělávacího a kulturního centra ŽM v Praze.

Se

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=1]

Seminář v Izraeli již popáté

Ve dnech od 19. do 30. října 2009 proběhl již pátý ročník pedagogického semináře v jeruzalémském památníku Jad Vašem. Absolvovalo jej tentokrát 21 českých učitelů, kteří si účast na semináři „vysloužili“ svými školními projekty.

V Jeruzalémě je čekal rozmanitý program rozdělený do několika tematických bloků. Odborné přednášky o různých aspektech holokaustu střídaly workshopy Mezinárodní školy pro studium holokaustu při Jad Vašem. Čeští učitelé tradičně velmi oceňovali důraz na pedagogiku, praktické metodické rady a návody, jak tuto tematiku představit různým věkovým skupinám. Dalším velkým pozitivem bylo množství odborných a pedagogických materiálů (učebnice, CD-ROMY, postery apod.), které si mohli učitelé sami vybrat z nabídky Jad Vašem.

Poznávací výjezdy do starého Jeruzaléma, po okolí Nazaretu a do Tel Avivu byly vhodným doplněním programu a daly semináři další rozměr – poznávání současného Izraele.

Seminář pedagogů v IzraeliSemináře jsou výsledkem spolupráce Památníku Terezín s Jad Vašem, dotovány jsou ovšem také z fondů MŠMT ČR a mezinárodní organizace The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research.  Dohromady již absolvovalo tento seminář více než sto českých učitelů.

Kl


Seminář „Holokaust ve vzdělávání“


Ve dnech 26. – 29. 11. 2009 se v objektech Památníku Terezín již po deváté konal ve spolupráci s MŠMT ČR mezinárodní seminář Holokaust ve vzdělávání, navazující na seminář Jak vyučovat o holokaustu.

Workshop Wolfa Kaisera v půdním divadle Magdeburských kasárenLetošního ročníku se zúčastnilo 49 pedagogů, jimž přednášelo dvanáct lektorů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Nizozemí, SRN, Izraele, USA a Polska. Lektoři prezentovali metody využitelné v pedagogickém procesu (a to nejen v hodinách dějepisu). Kromě historických přednášek přibližujících průběh a místa spojená s holokaustem v různých zemích Evropy měli účastníci možnost se seznámit také s nejrůznějšími didaktickými přístupy k dané problematice, jak je k nim přistupováno v různých památnících věnujících se historii a vzdělávání o holokaustu, což bylo pro posluchače také velmi zajímavé.

Tuto problematiku přiblížila např. Chava Baruch z památníku Yad Vashem v Izraeli, Wolf Kaiser z Domu konference ve Wannsee či Jane Redman z Anne Frank House v Nizozemí. Principy a zdroje USHMM pro vyučování o holokaustu předestřela Jennifer Ciardelli z tamějšího muzea. Velmi zajímavý workshop s výtvarnými díly vzniklými v Koncentračním táboře Osvětim vedla Marta Berecka ze Státního muzea v Osvětimi. Holokaustu na Slovensku se věnoval ve své přednášce Ivan Kamenec z Historického ústavu Slovenské akademie věd, Piotr Setkiewicz ze Státního muzea v Osvětimi přiblížil roli koncentračního tábora Osvětim v tzv. „Konečném řešení židovské otázky“. Svůj prostor v programu měla i otázka genocidy Romů v evropských zemích v podání Petra Lhotky.  Martin Šmok z Shoah Foundation Institute pak velmi živě představil databázi filmových interwiev s pamětníky, pořizovanými téměř po celém světě. Své aktivity představilo také VKC Židovského muzea v Praze.

Program obohatila i vystoupení některých pedagogů, kteří ostatním přítomným učitelům představili projekty realizované na svých školách, a to od 1. až po 3. stupeň.

Program měl i svou kulturní část. Promítal se Zdeňkem Brynychem zrežírovaný film Transport z ráje z roku 1962 natočený podle povídek Arnošta Lustiga přímo v autentických terezínských exteriérech a interiérech. Kromě něj již tradičně zazněla  v páteční podvečer opera H. Krásy a A. Hoffmeistera Brundibár (doplněná pásmem dětských terezínských básniček z doby ghetta, které zhudebnil M. Macourek) v nastudování Dismanova rozhlasového dětského souboru (vedeným Zdenou a Václavem Fleglovými) a orchestru Archioni plus pod dirigentským vedením Michala Macourka. V sobotu pak předvedl Jaroslav Haidler z ústeckého Činoherního studia adaptaci románu L. Fukse Pan Theodor Mundstock v provedení divadla jednoho herce, po němž následovala barvitá beseda s tímto hercem a judaistou.

StČesko-braniborský seminář

Ve dnech 8. až 12. září 2009 se v prostorách Památníku Terezín (PT) uskutečnil již 16. ročník česko-braniborského semináře pedagogů. Organizátory akce byly za německou stranu RAA Brandenburg, za českou pak Národní institut pro další vzdělávání spolu s Památníkem a Nadačním fondem České rady pro oběti nacismu.


Mezinárodního setkání se zúčastnilo 16 německých a 12 českých pedagogů, pro něž byl připraven program se zaměřením na zločiny spáchané ve jménu nacistické a komunistické ideologie. Problematika nacistické perzekuce jim byla představena na historii Terezína, již přiblížily prohlídky bývalého ghetta a policejní věznice gestapa včetně besedy s očitým pamětníkem židovského tábora. Doplněním tématu byly rovněž absolvované workshopy vzdělávacího oddělení PT, jeho zpestřením pak večerní prohlídka terezínského podzemí.


S perzekučními praktikami spáchanými v době komunistické totality se učitelé obecně seznámili pomocí přednášky na téma Československo v době komunismu. Další poznatky získali návštěvou Památníku Vojna u Příbrami a prohlídkou expozice o českém vězeňství, jejíž součástí je také nechvalně známá sekyrárna v areálu dnešní vazební věznice v Praze na Pankráci.

Šm

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku