Soutěže

Vyhlášení výsledků uměleckých soutěží PT

Obrázek Nikoly Polzerové zaslaný do soutěže PT, 1. místo ve 3. kategorii, bez názvu

Obrázek Nikoly Polzerové zaslaný do soutěže PT, 1. místo ve 3. kategorii, bez názvu

Tématem 17. ročníku literární a 15. ročníku výtvarné soutěže PT, určené žákům základních a studentům středních škol, se stala věta, již si ve třicátých letech minulého století říkali mnozí, kteří i přes všechny varovné zprávy nevěřili, že by demokratický systém prvorepublikového Československa mohl zaniknout – věta ´Tady se to nemůže stát´. Mimochodem věta, která se i dnes objevuje v mysli mnoha lidí, kteří si neuvědomují či nechtějí připustit jisté nebezpečné tendence pravicových hnutí, které se v naší republice projevují.

Celkem bylo do soutěží zasláno 480 prací, literární porota vybírala ze 130, výtvarná pak ze 350. V každé kategorii bylo oceněno osm nejlepších prací, dalších pět získalo Cenu Erika Poláka.

Eva Hermannová a Jiří Polák

Eva Hermannová a Jiří Polák na slavnostním vyhlášení výsledků soutěží VO PT

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 9. června 2011 v kinosále Muzea ghetta v Terezíně. Zúčastnila se jej většina oceněných i oficiální hosté: zástupkyně Terezínské iniciativy (bývalá ředitelka opery Národního divadla) Eva Hermannová, ředitel Památníku Terezín Jan Munk, syn historika terezínského ghetta Jiří Polák, zástupci terezínské radnice a Památníku Lidice. O hudební stránku slavnostního odpoledne se postaral komorní smyčcový soubor při ZUŠ Litoměřice pod vedením učitele hry na housle Miroslava Ročka, který představil posluchačům houslový motiv Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam, jednu ze sonát Arcangela Corelliho a Allegro z Vivaldiho Čtvera ročních období.

Všechna oceněná výtvarná díla  plus literární s Cenou Erika Poláka byla vystavena v předsálí po celý měsíc červen. Výsledkové listiny včetně oceněných prací najdete na stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání/Soutěže.

St

Ohlédnutí za výstavami vzdělávacího oddělení PT

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Aby nejlepší práce vzešlé ze studentských soutěží Památníku Terezín nezapadly do skladištního prachu, připravuje vzdělávací oddělení PT putovní výstavy těchto děl, a to ve spolupráci se spřátelenými institucemi. Výstavní prostory těchto institucí zpravidla dovolují umístit až 30 děl, doba výstavy je přibližně 1 měsíc. Připravili jsme pro vás výčet instalací z let 2009 – leden 2011. Názvy výstav jsou odvozeny z témat soutěží, jež jsou každoročně vzděláacím oddělením Památníku Terezín vypisována.

Most

V rozmezí březen 2009 až leden 2011 se nejčastěji takto spolupracující organizací stal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě v čele s farářem Mariánem Šustákem, jehož téměř domácké prostředí se stalo dočasným domovem dětských a studentských prací nejprve na jaře 2009. Tehdy zde proběhla vernisáž obrázků ze soutěže „Jaké bude 21. století?“ spojená s besedou s pracovníky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Výstava zanechala u účastníků příznivý dojem, a proto byla dohodnuta další, tentokrát s díly ze soutěžního ročníku 2008 s námětem „Jak viděli a vidí svět“, zahájená v polovině října 2009. Vernisáž byla doplněna koncertem evangelického písničkáře Slávka Klecandra z východočeské folkové kapely Oboroh, který ze svého repertoáru vybral převážně bluesově zhudebněné starozákonní žalmy. Do třetice zde byla vystavena na přelomu roků 2009 a 2010 díla pod souhrnným názvem „Já a válka“. Zahájení opět svými písněmi obohatil Slávek Klecandr.

Teplice

Podobně zavedená je spolupráce i se Židovskou obcí v Teplicích, jež začala již v roce 2000. V jejích prostorách byla v uvedeném dvouletém období k vidění nejprve v září 2009 výstava „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáže se zúčastnila i bývalá vězeňkyně terezínského ghetta Marta Kottová. O rok později, v září 2010 zde byla instalována již zmiňovaná výtvarná dílka s tematikou „Já a válka“.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Tradiční je i kooperace s VKC Židovského muzea v Praze, kde v seminárních místnostech od května do srpna 2010 byla k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. Tentokrát byla vernisáž podtrhnuta účastí dívčího pěveckého tria MAKABARA, interpretující hebrejské písně.

Louny

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V červenci 2009 bylo možné zhlédnout výstavu pod názvem „Jaké bude 21. století?“ v lounském hotelu Barokní špitál. Vernisáže se zúčastnil i tehdejší lounský místostarosta Jan Čermák. Opět si bylo možno poslechnout i hudební vložku. Tentokrát se o ni postaral skladatel elektroakustické vážné hudby, etnomuzikolog doc. Vlastislav Matoušek z FF UK. Zahrál jednu klasickou starojaponskou skladbu pro flétnu šakuhači a jednu novou experimentální (na starozákonní text z Jeremiáše) Cesta proroctví. Akční rádius výstav PT rozšířila i spolupráce s lounskou knihovnou. Nejprve zde byla v zimních měsících roku 2010 k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. V nové budově knihovny pak v říjnu roku 2010 byla představena díla ze soutěže „Můj obraz 20. století“, zakončená dernisáží 26. 10. 2010, kdy byla zároveň pokřtěna kniha Antonína Hluštíka (za účasti autora a lounského starosty Jana Kernera) „Abychom nezapomínali“, kompletující autorův populárně-vědecký výzkum dějin lounských Židů v 19. a 20. století.

Další výstavy…

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

Knihovně V. Štecha ve Slaném byla uvedena díla s tématem „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáž proběhla na konci července 2009 za účasti  místostarosty města Pavla Bartoníčka a Kláry Floriánové, vítězky 2. kategorie XIII. ročníku výtvarné soutěže PT. V předsálí litoměřického kina Máj byla v létě 2009 instalována výstava „Jak viděli a vidí svět“. Její zahájení zpestřil svým vystoupením doc. Vlastislav Matoušek, který předvedl hru na renesanční typ dud, tzv. moldánky s lidovým baladickým repertoárem ve velmi autentickém projevu. Výstavu poctil svou návštěvou také evangelický duchovní, signatář Charty 77 a bývalý senátor za litoměřický obvod Zdeněk Bárta. Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích hostila na jaře 2010 soubor obrázků „Jaké bude 21. století?“, vernisáž se odehrála za účasti místostarosty Litoměřic Jiřího Landy a hudebně ji doprovodil flétnový soubor Oethos ze Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci umožnilo na podzim 2010 instalaci výstavy „Jak viděli a vidí svět“.

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Zatím poslední výstavou se stalo představení prací ze soutěže s názvem „Já a válka“ v Multifunkčním prostoru OKA*MŽIK litoměřické Diakonie ČCE. Výstava proběhla v termínu od  6. 1. do 9. 2. 2011, přičemž vernisáž byla spojená s besedou na téma klezmer – východoevropská židovská hudba. Moderátorem besedy byl litoměřický pastor Církve adventistů sedmého dne Jan Matoušek a o dané tematice hovořil a hudební a filmové ukázky ze své fonotéky a filmotéky vybral pracovník Památníku Terezín Pavel Straka.

St

Vyhlášení výsledků soutěží Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín

Tématem 16. ročníku literární a 14. výtvarné soutěže PT se stala otázka „Jak můžeme žít dál?“, snažící se přinutit mladé literáty a výtvarníky k uměleckému zpracování pocitů a myšlenek lidí, kteří se vrátili z koncentračních táborů. První osobu plurálu jsme zvolili proto, abychom zachovali sounáležitost mladých autorů i české společností jako takové s osobami, které přežily nacistická utrpení.

Celkem se sešlo 740 prací v obou soutěžích. Literární porota  vybírala ze 188 prací, výtvarná pak ze 552. V každé kategorii bylo oceněno osm nejlepších prací, kromě toho byly uděleny zvláštní ceny a Ceny Erika Poláka (celkem šest, po jedné v každé kategorii). Mezi zaslanými pracemi porotu silně  překvapily i tři výtvarně nápadité komiksy. Tereza Frindová a Marta Staňková ze Střední oděvní školy v Praze zpracovali biblická přikázání (Nezabiješ, Nevezmeš Boží jméno nadarmo),  Alžběta Moravcová z Gymnázia a SOŠ pedagogické v Čáslavi  pak na 27 listech formátu A3 pak návrat přeživšího do Kutné Hory pod názvem Návrat .

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhalo 4. června 2010 v kinosále Muzea ghetta v Terezíně od 13 hodin. Zúčastnila se jej většina oceněných a oficiální hosté: radní ústeckého kraje pro kulturu Jana Ryšánková, předsedkyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, ředitel Památníku Terezín Jan Munk (všichni jmenovaní promluvili k zúčastněným), syn historika terezínského ghetta E. Poláka Jiří Polák, zástupci ministerstva kultury, Památníku Lidice a terezínské radnice. V sále kina si přítomní mohli prohlédnout oceněné práce. Program umocnilo vystoupení kytaristy a zpěváka Slávka Klecandra (z evangelicky zaměřené folkrockové kapely Oboroh), který posluchačům zahrál čtveřici bluesově zhudebněných biblických Žalmů, jejichž obsah doplnil téma letošních soutěží podobnou poetikou zpívaných veršů (např. Bože, proč jsi mě opustil).

Výsledkové listiny obou soutěží můžete najít na webových stránkách Památníku Terezín.

St

[nggallery id=2]

Ohlédnutí za vyhlášením výsledků soutěží PT

Pro 15. ročník literární soutěže a 13. výtvarné Památníku Terezín bylo zvoleno téma Já a válka pro připomenutí hrůz 2. světové války (70 let od jejího počátku si právě letos připomínáme).

Celkem se sešlo 950 prací. Literární porota (ve složení Jana Klímová, Ludmila Chládková a Pavel Straka) vybírala ze 148 prací žáků 2. stupně ZŠ a 129 studentů škol středních, výtvarná (Jan Špringl, Jana Pichňová a Ludmila Chládková za asistence Pavla Straky) pak ze 673 (v poměru 187 nejmladší věková, 418 prostřední a 68 nejstarší). V každé kategorii obou soutěží bylo oceněno osm nejlepších z nich. Udělena byla i jedna zvláštní cena (získala ji ZŠ praktická Karla Herforta z Prahy 1 ve 2. kategorii výtvarné soutěže) a čtyři ceny Erika Poláka (v mladší kategorii  literární soutěže to byla Marie Černá z Gymnázia Opatov, ve starší Lucie Židová ze Střední zdravotnické školy Prostějov a kolektiv třídy 1. a Gymnázia Jilemnice, v 2. kategorii výtvarné soutěže pak kolektiv ZŠ Chabařovice v souboru grafik suchou jehlou, jež ilustrují novelu Michaila Šolochova  Suďba čělověka, česky Osud člověka).

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží se konalo 10. června 2009 v kině Muzea ghetta v Terezíně. Zúčastnili se jej ocenění a oficiální hosté – radní ústeckého kraje Jana Ryšánková, zástupkyně Terezínské iniciativy Michaela Vidláková, ředitel Památníku Terezín Jan Munk, Jiří Polák – syn historika Erika Poláka, po němž je pojmenována jedna z udělovaných cen, Ondřej Zavadil z MŠMT, zástupci ministerstva kultury, Památníku Lidice a terezínské radnice. V předsálí kina si mohli účastníci prohlédnout výstavu oceněných výtvarných děl. Během slavnostního odpoledne se představil i litoměřický dětský soubor zobcových fléten Bellus pod vedením Jindřišky Bohatové s adaptacemi středověkých tanečních melodií, lidových písní moravských i irských či Yesterday dvojice John Lennon/ Paul McCartney a Memory z muzikálu Cats Andrew Lloyd Webera.

St

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku