Výstava: Přírůstky do sbírky Památníku Terezín z let 2010 – 2016

Sada chirurgických nástrojů z policejní věznice v Malé pevnosti, které zřejmě patřily některému z lékařů-vězňů, Památník Terezín, PT 14139.

Sada chirurgických nástrojů z policejní věznice v Malé pevnosti, které zřejmě patřily některému z lékařů-vězňů, Památník Terezín, PT 14139.

V druhém pololetí roku 2017 proběhla v Památníku Terezín výstava, která návštěvníkům nabídla velmi zajímavý pohled do sbírkového fondu Památníku – jednalo se o představení 66 nejzajímavějších přírůstků z let 2010 – 2016 z celkových 513.
Vystavené exponáty byly výtvarně hodnotné a historicky cenné, původem z válečného i poválečného období. Převážná část válečných prací pocházela z terezínského ghetta. Výjimkou se stala malba zachycující knihařskou dílnu ve věznici v Litoměřicích. Výtvarná díla z poválečného období byla naopak tematicky různorodá.
Z trojrozměrných exponátů byly představeny předměty, které patřily osobám vězněným v koncentračních táborech (Mauthausen, Ravensbrück a Buchenwald), ve věznicích (Policejní věznice Terezín v Malé pevnosti, Mladá Boleslav), v káznici Bernau a dva pocházely také z terezínského ghetta.

Botičky, v kterých v ghettu Terezín chodil Petr Dadák (nar. 1942). Do Terezína byl deportován v březnu 1945 transportem AE 6 z Ostravy. Zde byl poté se svojí matkou až do osvobození; Památník Terezín, Památník Terezín, PT 14298.

Botičky, v kterých v ghettu Terezín chodil Petr Dadák (nar. 1942). Do Terezína byl deportován v březnu 1945 transportem AE 6 z Ostravy. Zde byl poté se svojí matkou až do osvobození; Památník Terezín, Památník Terezín, PT 14298.

Akviziční činnost sbírkového oddělení Památníku Terezín je zaměřena především na výtvarná díla a předměty vzniklé v židovském ghettu v Terezíně a v policejní věznici v terezínské Malé pevnosti. Jedná se hlavně o věci používané vězni, ale i jejich vězniteli, či které byly součástí vybavení objektů.
Celkový soubor předmětů v sbírce Památníku Terezín je však mnohem širší, a to jak z hlediska časového, tak i tematického. Sbírka obsahuje kromě výše zmíněných okruhů také výtvarné práce vytvořené již ve dvacátých a třicátých letech minulého století jako reakce na nástup fašismu a nacismu, i díla výtvarníků, kteří upozorňují na násilí a nebezpečí válek v současném světě. Trojrozměrné předměty uložené ve sbírce Památníku taktéž nesouvisejí pouze s Terezínem, ale dokumentují též život vězňů v řadě dalších koncentračních táborů, věznic a káznic.
Památníku Terezín se doposud daří získávat výtvarná díla a trojrozměrné předměty, které se stále ještě nacházejí v pozůstalosti bývalých vězňů. Donátory dnes bývají většinou děti či vnuci těch, kteří prošli v letech nacistické persekuce branami represivních zařízení. Získané předměty jsou restaurovány a konzervovány a poté prezentovány na výstavách či zapůjčovány dalším muzeím pro jejich expozice.

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku