Workshop – Psychologické příčiny antisemitismu

Workshop „Psychologické příčiny antisemitismu“ vychází z výsledků výzkumu sociálních psychologů, kteří zkoumají psychologické procesy vedoucí ke vzniku extrémních forem násilí vůči odlišným skupinám obyvatel. V průběhu workshopu se studenti seznamují s pojmy stereotyp, rozdělování lidí do skupin (sociální kategorizace) a předsudek. Na základě získaných poznatků by měli být následně schopni pochopit, jak se mohli „obyčejní“, vzdělaní a v předchozím životě „morální“ lidé proměnit v pachatele zla, které vyústilo v hromadné vyvražďování Židů v plynových komorách. Současně by měli umět vysvětlit, proč právě Židé byli v Evropě pronásledovanou skupinou. Seznámí se i s dalšími faktory, které vytvářejí prostředí pro vznik válek a genocid. Základem metodiky workshopu je metoda hodnotového vzdělávání, která je založena na otevřené komunikaci, práci ve skupině, na společném rozhodování, stejně jako nalézání vlastních odpovědí a vede studenty ke kultivaci vnitřních hodnot a postojů.

Do

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku