Ohlédnutí za výstavami vzdělávacího oddělení PT

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Aby nejlepší práce vzešlé ze studentských soutěží Památníku Terezín nezapadly do skladištního prachu, připravuje vzdělávací oddělení PT putovní výstavy těchto děl, a to ve spolupráci se spřátelenými institucemi. Výstavní prostory těchto institucí zpravidla dovolují umístit až 30 děl, doba výstavy je přibližně 1 měsíc. Připravili jsme pro vás výčet instalací z let 2009 – leden 2011. Názvy výstav jsou odvozeny z témat soutěží, jež jsou každoročně vzděláacím oddělením Památníku Terezín vypisována.

Most

V rozmezí březen 2009 až leden 2011 se nejčastěji takto spolupracující organizací stal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě v čele s farářem Mariánem Šustákem, jehož téměř domácké prostředí se stalo dočasným domovem dětských a studentských prací nejprve na jaře 2009. Tehdy zde proběhla vernisáž obrázků ze soutěže „Jaké bude 21. století?“ spojená s besedou s pracovníky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Výstava zanechala u účastníků příznivý dojem, a proto byla dohodnuta další, tentokrát s díly ze soutěžního ročníku 2008 s námětem „Jak viděli a vidí svět“, zahájená v polovině října 2009. Vernisáž byla doplněna koncertem evangelického písničkáře Slávka Klecandra z východočeské folkové kapely Oboroh, který ze svého repertoáru vybral převážně bluesově zhudebněné starozákonní žalmy. Do třetice zde byla vystavena na přelomu roků 2009 a 2010 díla pod souhrnným názvem „Já a válka“. Zahájení opět svými písněmi obohatil Slávek Klecandr.

Teplice

Podobně zavedená je spolupráce i se Židovskou obcí v Teplicích, jež začala již v roce 2000. V jejích prostorách byla v uvedeném dvouletém období k vidění nejprve v září 2009 výstava „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáže se zúčastnila i bývalá vězeňkyně terezínského ghetta Marta Kottová. O rok později, v září 2010 zde byla instalována již zmiňovaná výtvarná dílka s tematikou „Já a válka“.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Tradiční je i kooperace s VKC Židovského muzea v Praze, kde v seminárních místnostech od května do srpna 2010 byla k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. Tentokrát byla vernisáž podtrhnuta účastí dívčího pěveckého tria MAKABARA, interpretující hebrejské písně.

Louny

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V červenci 2009 bylo možné zhlédnout výstavu pod názvem „Jaké bude 21. století?“ v lounském hotelu Barokní špitál. Vernisáže se zúčastnil i tehdejší lounský místostarosta Jan Čermák. Opět si bylo možno poslechnout i hudební vložku. Tentokrát se o ni postaral skladatel elektroakustické vážné hudby, etnomuzikolog doc. Vlastislav Matoušek z FF UK. Zahrál jednu klasickou starojaponskou skladbu pro flétnu šakuhači a jednu novou experimentální (na starozákonní text z Jeremiáše) Cesta proroctví. Akční rádius výstav PT rozšířila i spolupráce s lounskou knihovnou. Nejprve zde byla v zimních měsících roku 2010 k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. V nové budově knihovny pak v říjnu roku 2010 byla představena díla ze soutěže „Můj obraz 20. století“, zakončená dernisáží 26. 10. 2010, kdy byla zároveň pokřtěna kniha Antonína Hluštíka (za účasti autora a lounského starosty Jana Kernera) „Abychom nezapomínali“, kompletující autorův populárně-vědecký výzkum dějin lounských Židů v 19. a 20. století.

Další výstavy…

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

Knihovně V. Štecha ve Slaném byla uvedena díla s tématem „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáž proběhla na konci července 2009 za účasti  místostarosty města Pavla Bartoníčka a Kláry Floriánové, vítězky 2. kategorie XIII. ročníku výtvarné soutěže PT. V předsálí litoměřického kina Máj byla v létě 2009 instalována výstava „Jak viděli a vidí svět“. Její zahájení zpestřil svým vystoupením doc. Vlastislav Matoušek, který předvedl hru na renesanční typ dud, tzv. moldánky s lidovým baladickým repertoárem ve velmi autentickém projevu. Výstavu poctil svou návštěvou také evangelický duchovní, signatář Charty 77 a bývalý senátor za litoměřický obvod Zdeněk Bárta. Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích hostila na jaře 2010 soubor obrázků „Jaké bude 21. století?“, vernisáž se odehrála za účasti místostarosty Litoměřic Jiřího Landy a hudebně ji doprovodil flétnový soubor Oethos ze Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci umožnilo na podzim 2010 instalaci výstavy „Jak viděli a vidí svět“.

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Zatím poslední výstavou se stalo představení prací ze soutěže s názvem „Já a válka“ v Multifunkčním prostoru OKA*MŽIK litoměřické Diakonie ČCE. Výstava proběhla v termínu od  6. 1. do 9. 2. 2011, přičemž vernisáž byla spojená s besedou na téma klezmer – východoevropská židovská hudba. Moderátorem besedy byl litoměřický pastor Církve adventistů sedmého dne Jan Matoušek a o dané tematice hovořil a hudební a filmové ukázky ze své fonotéky a filmotéky vybral pracovník Památníku Terezín Pavel Straka.

St

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku