Ohlédnutí za výstavami vzdělávacího oddělení PT

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Aby nejlepší práce vzešlé ze studentských soutěží Památníku Terezín nezapadly do skladištního prachu, připravuje vzdělávací oddělení PT putovní výstavy těchto děl, a to ve spolupráci se spřátelenými institucemi. Výstavní prostory těchto institucí zpravidla dovolují umístit až 30 děl, doba výstavy je přibližně 1 měsíc. Připravili jsme pro vás výčet instalací z let 2009 – leden 2011. Názvy výstav jsou odvozeny z témat soutěží, jež jsou každoročně vzděláacím oddělením Památníku Terezín vypisována.

Most

V rozmezí březen 2009 až leden 2011 se nejčastěji takto spolupracující organizací stal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě v čele s farářem Mariánem Šustákem, jehož téměř domácké prostředí se stalo dočasným domovem dětských a studentských prací nejprve na jaře 2009. Tehdy zde proběhla vernisáž obrázků ze soutěže „Jaké bude 21. století?“ spojená s besedou s pracovníky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Výstava zanechala u účastníků příznivý dojem, a proto byla dohodnuta další, tentokrát s díly ze soutěžního ročníku 2008 s námětem „Jak viděli a vidí svět“, zahájená v polovině října 2009. Vernisáž byla doplněna koncertem evangelického písničkáře Slávka Klecandra z východočeské folkové kapely Oboroh, který ze svého repertoáru vybral převážně bluesově zhudebněné starozákonní žalmy. Do třetice zde byla vystavena na přelomu roků 2009 a 2010 díla pod souhrnným názvem „Já a válka“. Zahájení opět svými písněmi obohatil Slávek Klecandr.

Teplice

Podobně zavedená je spolupráce i se Židovskou obcí v Teplicích, jež začala již v roce 2000. V jejích prostorách byla v uvedeném dvouletém období k vidění nejprve v září 2009 výstava „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáže se zúčastnila i bývalá vězeňkyně terezínského ghetta Marta Kottová. O rok později, v září 2010 zde byla instalována již zmiňovaná výtvarná dílka s tematikou „Já a válka“.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Tradiční je i kooperace s VKC Židovského muzea v Praze, kde v seminárních místnostech od května do srpna 2010 byla k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. Tentokrát byla vernisáž podtrhnuta účastí dívčího pěveckého tria MAKABARA, interpretující hebrejské písně.

Louny

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V červenci 2009 bylo možné zhlédnout výstavu pod názvem „Jaké bude 21. století?“ v lounském hotelu Barokní špitál. Vernisáže se zúčastnil i tehdejší lounský místostarosta Jan Čermák. Opět si bylo možno poslechnout i hudební vložku. Tentokrát se o ni postaral skladatel elektroakustické vážné hudby, etnomuzikolog doc. Vlastislav Matoušek z FF UK. Zahrál jednu klasickou starojaponskou skladbu pro flétnu šakuhači a jednu novou experimentální (na starozákonní text z Jeremiáše) Cesta proroctví. Akční rádius výstav PT rozšířila i spolupráce s lounskou knihovnou. Nejprve zde byla v zimních měsících roku 2010 k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. V nové budově knihovny pak v říjnu roku 2010 byla představena díla ze soutěže „Můj obraz 20. století“, zakončená dernisáží 26. 10. 2010, kdy byla zároveň pokřtěna kniha Antonína Hluštíka (za účasti autora a lounského starosty Jana Kernera) „Abychom nezapomínali“, kompletující autorův populárně-vědecký výzkum dějin lounských Židů v 19. a 20. století.

Další výstavy…

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

Knihovně V. Štecha ve Slaném byla uvedena díla s tématem „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáž proběhla na konci července 2009 za účasti  místostarosty města Pavla Bartoníčka a Kláry Floriánové, vítězky 2. kategorie XIII. ročníku výtvarné soutěže PT. V předsálí litoměřického kina Máj byla v létě 2009 instalována výstava „Jak viděli a vidí svět“. Její zahájení zpestřil svým vystoupením doc. Vlastislav Matoušek, který předvedl hru na renesanční typ dud, tzv. moldánky s lidovým baladickým repertoárem ve velmi autentickém projevu. Výstavu poctil svou návštěvou také evangelický duchovní, signatář Charty 77 a bývalý senátor za litoměřický obvod Zdeněk Bárta. Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích hostila na jaře 2010 soubor obrázků „Jaké bude 21. století?“, vernisáž se odehrála za účasti místostarosty Litoměřic Jiřího Landy a hudebně ji doprovodil flétnový soubor Oethos ze Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci umožnilo na podzim 2010 instalaci výstavy „Jak viděli a vidí svět“.

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Zatím poslední výstavou se stalo představení prací ze soutěže s názvem „Já a válka“ v Multifunkčním prostoru OKA*MŽIK litoměřické Diakonie ČCE. Výstava proběhla v termínu od  6. 1. do 9. 2. 2011, přičemž vernisáž byla spojená s besedou na téma klezmer – východoevropská židovská hudba. Moderátorem besedy byl litoměřický pastor Církve adventistů sedmého dne Jan Matoušek a o dané tematice hovořil a hudební a filmové ukázky ze své fonotéky a filmotéky vybral pracovník Památníku Terezín Pavel Straka.

St

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.