Seminar for teachers in the Yad Vashem Memorial

Participants of the seminar in the streets of of the Old Town in Jerusalem

Participants of the seminar in the streets of of the Old Town in Jerusalem

Between 21st – 28th October 2012, the Yad Vashem Memorial in Jerusalem was holding a fourth-grade seminar for Czech teachers, which is organized as a follow-up meeting to the first-grade seminar (“How to Teach about the Holocaust“, Terezín), the second-grade seminar (“Holocaust in the Education“, Terezín) and the third-grade seminar (State Museum in Osvetim / Ravensbrück Memorial). It was already the 8th year of this seminar, traditionally organized by the Czech Ministry of Education, the Yad Vashem and the Terezín Memorials.

Very rich seminar program consisted of lectures, workshops and presentations given by Yad Vashem Memorial lecturers as well as a wide range of other professionals – external staff of different institutions. The program involved various topics related to the prosecution of the Jewish population, the participants also met a then hiding Jewish child and discussed the role of ghettos during the Holocaust times.

During the seminar in Yad Vashem

During the seminar in Yad Vashem

Part of the program focused on educational activities and questions about the right approach to teaching this subject in schools. Teachers also attended an interesting workshop on the use of literature in teaching and had the opportunity to present their own educational work in front of their colleagues and Yad Vashem representatives.

The seminar took place mainly in the area of Yad Vashem, nevertheless, some little time was also left for exploring the host country. Participants viewed the sights of the OldCity, received a guided tour to the fortress of Masada and the Dead Sea and attended an evening prayer in the synagogue.

St

skola_banner

Newsletter Archive

Projects of Czech schools

Videotheke

Videotéka

Newsletter

Editorial board: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Contact Us: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Terezín Memorial on Facebook

Random Quote

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.