Semináře pro pedagogy – podzim 2017

Workshop při semináři ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau pod vedením Miroslava Obstarczyka, foto Helena Palová.

Workshop při semináři ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau pod vedením Miroslava Obstarczyka, foto Helena Palová.

Ve dnech 5. – 8. října proběhl ve Státním muzeu Auschwitz – Birkenau v Polsku pedagogický seminář III. stupně, který je již od roku 2002 organizován ve spolupráci MŠMT ČR, Státního muzea Auschwitz-Birkenau a Památníku Terezín. Účastníci – učitelé, kteří za sebou mají v České republice již dva stupně vzdělávacích seminářů zaměřených na téma výuky o holokaustu, absolvovali intenzivní dvoudenní program, jehož součástí byly podrobné prohlídky  táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Na programu byla také prezentace Mezinárodního centra pro vzdělávání o Auschwitz a holokaustu a dále přednášky věnované tématu SS v koncentračním táboře Auschwitz a vyhlazování Sintů a Romů. V rámci workshopů pak bylo učitelům umožněno nahlédnout do archivních a sbírkových fondů muzea.  Za velmi přínosnou označili účastníci zejména možnost seznámit se se vzdělávacími projekty svých kolegů.
O týden později, 12. – 15. října 2017 se konal v Památníku Terezín nadstavbový seminář pro české a polské pedagogy. Bohatý program se v některých bodech lišil pro českou a polskou část účastníků a reflektovat jejich dosavadní znalosti. Zatímco polští učitelé zahájili přednáškou k historii terezínských represivních zařízení a poté absolvovali prohlídku bývalého terezínského ghetta, čeští učitelé měli na programu přednášku o problematice zdravotnictví v ghettu a následně pro ně byla připravena speciální prohlídku po místech v Terezíně, která nejsou běžnému návštěvníku zcela přístupná. Celá skupina pak navštívila depozitář sbírkového oddělení Památníku Terezín a absolvovala přednášky na téma náboženského života v ghettu a psychologických aspektů holocaustu. Jedním s vrcholů semináře bylo též setkání s pamětnicí bývalého ghetta, paní Dagmar Lieblovou. Část programu byla věnována též historii Policejní věznice Terezín v Malé pevnosti. Dle hodnocení účastníků bylo velkým přínosem i samotné setkání českých a polských učitelů a možnost vyměnit si zkušeností s výukou tohoto nelehkého tématu.

Pa+Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku