Semináře pro pedagogy

Klímovi 2010 v Terezíně

Manželé Klímovi při besedě s francouzskými pedagogy na půdě bývalých Magdeburských kasáren

Pozdní léto a podzimní měsíce 2010 se nesly na Vzdělávacím oddělením Památníku Terezín ve znamení vzdělávacích seminářů pro pedagogy. Na konci srpna se uskutečnil seminář pro francouzské a italské učitele organizovaný ve spolupráci s francouzským památníkem Maison d´Izieu a francouzským Ministerstvem obrany, které na seminář poskytlo pedagogům grant. Účastníci z mnoha míst Francie a severní Itálie absolvovali v Terezíně tři dny naplněné přednáškami, workshopy, prohlídkami a také besedou s pamětníky na dobu holokaustu.  Program zajišťovali nejen pracovníci vzdělávacího a historického oddělení Památníku Terezín, ale vzhledem k širším tématům také externí historici.  Problematika protektorátního vývoje a holokaustu v našich zemích byla hned v úvodu programu semináře zasazena historikem Petrem Kourou do kontextu celkového vývoje 1. československé republiky a byly nastíněny jednotlivé kroky vedoucí k „Mnichovu“ a později ke vzniku protektorátu. Dalším velmi zajímavým bodem programu byla diskuse o dokumentu „Un Vivant qui passé“, rozhovoru Clauda Lanzmanna s Mauricem Rosselem a o propagandistické roli terezínského ghetta vůbec. Další den následovaly přednášky o vzdělávání v Památníku Terezín, byl přiblížen duchovní život a život dětí v ghettu. Účastníci se seznámili s dějinami bývalé policejní věznice v Malé pevnosti. Následně se aktivně zapojili do práce v rámci workshopů vzdělávacího oddělení. Jedním z vrcholů programu bylo setkání se spisovatelem Ivanem Klímou a jeho manželkou Helenou Klímovou, kteří vyprávěním o vlastních válečných a poválečných osudech dokreslili jedinečným způsobem atmosféru semináře.

Thomas Hejda

Pan Thomas Hejda při procházce Prahou – „Po stopách komunistického režimu“

Další dva dny byly věnovány návštěvě Památníku Lidice a prohlídce židovských památek v Praze. Také zde účastníci navštívili pražské Muzeum Franze Kafky a s historikem Thomasem Hejdou absolvovali exkurzi po místech spjatých s komunistickým režimem a odbojem. Francouzští pedagogové odjížděli domů nadšení programem i setkáním s mnoha zajímavými lidmi a nabití elánem před začátkem nového školního roku.

Následné dva semináře, tentokrát pro české pedagogy, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR, se konaly již ve školním roce, a to seminář III. stupně v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück v Německu, a následně také seminář IV. stupně v památníku Yad Vashem v Izraeli. Ravensbrücký seminář byl opět čtyřdenní, přičemž jeden den strávili účastníci v Domě konference ve Wannsee v Berlíně. Absolvovali zde prohlídku vily, kde v jedné části je umístěna expozice věnovaná vývoji holokaustu, a prohlédli si i místnost, kde samotná konference v lednu 1942 proběhla. Zážitek byl ještě umocněn poutavým výkladem o hlavních aktérech a průběhu konference. Součástí programu byl také workshop, v rámci kterého učitelé pracovali právě s protokolem z konference. Druhý den pak strávili přímo v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück. Součástí programu byly také velmi zajímavé prezentace školních projektů samotných účastníků semináře. Bohatý program opět přinesl pedagogům mnoho nových informací o problematice, která je jim v rámci těchto vzdělávacích seminářů nabízena.

O semináři v památníku Yad Vashem budeme informovat ve Zpravodaji 1/2011.

Ravensbrück 2010

Bývalý koncentrační tábor Ravensbrück – pohled na ubytovny dozorkyň

Se

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku