Semináře pro pedagogy

Klímovi 2010 v Terezíně

Manželé Klímovi při besedě s francouzskými pedagogy na půdě bývalých Magdeburských kasáren

Pozdní léto a podzimní měsíce 2010 se nesly na Vzdělávacím oddělením Památníku Terezín ve znamení vzdělávacích seminářů pro pedagogy. Na konci srpna se uskutečnil seminář pro francouzské a italské učitele organizovaný ve spolupráci s francouzským památníkem Maison d´Izieu a francouzským Ministerstvem obrany, které na seminář poskytlo pedagogům grant. Účastníci z mnoha míst Francie a severní Itálie absolvovali v Terezíně tři dny naplněné přednáškami, workshopy, prohlídkami a také besedou s pamětníky na dobu holokaustu.  Program zajišťovali nejen pracovníci vzdělávacího a historického oddělení Památníku Terezín, ale vzhledem k širším tématům také externí historici.  Problematika protektorátního vývoje a holokaustu v našich zemích byla hned v úvodu programu semináře zasazena historikem Petrem Kourou do kontextu celkového vývoje 1. československé republiky a byly nastíněny jednotlivé kroky vedoucí k „Mnichovu“ a později ke vzniku protektorátu. Dalším velmi zajímavým bodem programu byla diskuse o dokumentu „Un Vivant qui passé“, rozhovoru Clauda Lanzmanna s Mauricem Rosselem a o propagandistické roli terezínského ghetta vůbec. Další den následovaly přednášky o vzdělávání v Památníku Terezín, byl přiblížen duchovní život a život dětí v ghettu. Účastníci se seznámili s dějinami bývalé policejní věznice v Malé pevnosti. Následně se aktivně zapojili do práce v rámci workshopů vzdělávacího oddělení. Jedním z vrcholů programu bylo setkání se spisovatelem Ivanem Klímou a jeho manželkou Helenou Klímovou, kteří vyprávěním o vlastních válečných a poválečných osudech dokreslili jedinečným způsobem atmosféru semináře.

Thomas Hejda

Pan Thomas Hejda při procházce Prahou – „Po stopách komunistického režimu“

Další dva dny byly věnovány návštěvě Památníku Lidice a prohlídce židovských památek v Praze. Také zde účastníci navštívili pražské Muzeum Franze Kafky a s historikem Thomasem Hejdou absolvovali exkurzi po místech spjatých s komunistickým režimem a odbojem. Francouzští pedagogové odjížděli domů nadšení programem i setkáním s mnoha zajímavými lidmi a nabití elánem před začátkem nového školního roku.

Následné dva semináře, tentokrát pro české pedagogy, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR, se konaly již ve školním roce, a to seminář III. stupně v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück v Německu, a následně také seminář IV. stupně v památníku Yad Vashem v Izraeli. Ravensbrücký seminář byl opět čtyřdenní, přičemž jeden den strávili účastníci v Domě konference ve Wannsee v Berlíně. Absolvovali zde prohlídku vily, kde v jedné části je umístěna expozice věnovaná vývoji holokaustu, a prohlédli si i místnost, kde samotná konference v lednu 1942 proběhla. Zážitek byl ještě umocněn poutavým výkladem o hlavních aktérech a průběhu konference. Součástí programu byl také workshop, v rámci kterého učitelé pracovali právě s protokolem z konference. Druhý den pak strávili přímo v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück. Součástí programu byly také velmi zajímavé prezentace školních projektů samotných účastníků semináře. Bohatý program opět přinesl pedagogům mnoho nových informací o problematice, která je jim v rámci těchto vzdělávacích seminářů nabízena.

O semináři v památníku Yad Vashem budeme informovat ve Zpravodaji 1/2011.

Ravensbrück 2010

Bývalý koncentrační tábor Ravensbrück – pohled na ubytovny dozorkyň

Se

skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

S příchodem nacistů se mé dětské mysli otevřely podivné obzory. Uvědomil jsem si, že nelze spontánně ctít starosty, radní, duchovní, soudce, učitele, různé přednosty, ale že si naši úctu musí zasloužit. Vždyť někteří z těch, které jsem míval v oblibě, zvedali pravici k poctě vůdce a později pilně vstupovali do komunistické strany. Začal jsem brzy lidi třídit. — Tom Luke, Kolektiv autorů: Pokoj 127, Domov mládeže Q708, Terezín, Gymnázium Plzeň a o.s. HUMR, 2007, s. 89.