Velká válka očima malířů

letacek_vystava00výstava ke stému výročí konce
první světové války

Památník Terezín, předsálí kina Malé pevnosti
13. 9. – 28. 11. 2018

První světová válka přinesla smrt a utrpení desítkám miliónů lidí. Výstava přibližuje válečný konflikt prostřednictvím výtvarných děl ze sbírky Památníku Terezín. V první části jsou hlavními exponáty kresby a malby Theodora Lindnera a Hanse Denka, které dokumentují bojovou činnost a každodenní život rakousko-uherských vojáků z chebského 73. pěšího pluku na srbském, ruském a italském válčišti. Tento útvar bojoval na stejných frontách jako terezínský pěší pluk č. 42, k němuž bohužel nejsou v Památníku Terezín žádné výtvarné práce. Ve druhé části, která je věnována bojům československých legií do konce první světové války, jsou vystaveny cykly litografií Otty Matouška Zborov a Bachmač. Čs. legie vznikly v Rusku, Francii a Itálii jako dobrovolnická armáda bojující na straně Dohody proti Rakousku-Uhersku a Německu. Jejich úspěchy rozhodujícím způsobem přispěly k mezinárodnímu uznání práva Čechů a Slováků na samostatný stát a významně podpořily činnost československých exilových politiků. Vystavené výtvarné práce doplňuje řada dalších exponátů.

Hans Denk (* 1888 Greiz, † 1971 Heilbronn) vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a poté se zaměřil hlavně na portrétní a plakátovou tvorbu. Od mládí žil a působil v Mariánských Lázních, kde také navrhl malířskou výzdobu ruského kostela. Za první světové války sloužil v chebském pěším pluku č. 73. Po druhé světové válce byl pravděpodobně odsunut do americké okupační zóny Německa.

Theodor Lindner (* 1882 Düsseldorf, † 1956 tamtéž) navštěvoval v letech 1902-1904 düsseldorfskou Uměleckoprůmyslovou školu. Ve své tvorbě se věnoval hlavně žánrové malbě s náměty ze života v 18. a první polovině 19. století. První světovou válku prožil, stejně jako Hans Denk, v řadách 73. pěšího pluku. Na konci června 1915 byl na ruské frontě těžce raněn, a proto v souboru výtvarných děl zachycujících válečné osudy třiasedmdesátníků chybí jeho práce z druhé poloviny roku 1915.

Otto Matoušek (*1890 Plzeň, † 1977 České Budějovice) studoval v letech 1910-1914 na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1915 narukoval k plzeňskému 35. pěšímu pluku a odjel na ruskou frontu, kde brzy padl do zajetí. V červenci 1916 byl na základě podané přihlášky zařazen do československých legií, absolvoval důstojnický kurz a poté zastával různé velitelské funkce. Po návratu do vlasti zůstal v čs. armádě a svoji důstojnickou kariéru ukončil ze zdravotních důvodů v březnu 1938. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje, v březnu 1943 byl zatčen a pak až do konce války vězněn. Legionářská tematika měla v jeho tvorbě významné místo.

Sbírkové oddělení Památníku Terezín

 

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku