Vzdělávací semináře Památníku Terezín

J. A. Haidler při představení, foto: Pavel Straka

J. A. Haidler při představení, foto: Pavel Straka

Na podzim 2011 opět proběhly nadstavbové vzdělávací semináře pro pedagogy, které pořádá Památník Terezín ve spolupráci s dalšími institucemi. Koncem října zavítala skupina 20 českých pedagogů po šesté do izraelského památníku Yad Vashem.

Poté, v termínu 10. – 13. listopadu 2011 proběhl již tradiční seminář II. stupně pro české učitele „Holokaust ve vzdělávání“.

Zatímco 1. stupeň je více zaměřen obecněji a je obsazen pouze domácími lektory, tak výraznou částí podzimního semináře je získávání praktických didaktických dovedností spojených s výukou holokaustu, prezentovaných nejen lektory z českých institucí (Památník Terezín, VKC Židovského muzea v Praze), tak převážně zahraničních (Yad Vashem z Izraele, Státní muzeum v Osvětimi, Shoah Foundation Institute, Dům konference ve Wannsee, Dům Anny Frankové, United States Holocaust Memorial Museum z Washingtonu). 

Odborně zaměřený program pak doplnila trojice večerních kulturních představení: dnes již klasická filmová adaptace povídek Arnošta Lustiga Transport z ráje režiséra Zdeňka Brynycha z roku 1962, představení opery Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera – v patřičně autentické pěvecké interpretaci Dismanova rozhlasového dětského souboru pod vedením Zdeny Fleglové a za  hudebního doprovodu orchestru Archioni plus pod vedením Michala Macourka; posledním představením byla adaptace novely Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock v úpravě, režii a hereckém provedení divadla jednoho herce Jaroslava Achaba Haidlera z labskoústeckého Činoherního studia.

St

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Jana Havlínová, Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku

Náhodný citát

Úterý 19. ledna 1943
Cesta byla mizerná. Vstávala jsem velice brzy, ale tak tak jsem byla hotová. Byla jsem tak navlečena, že jsem se nemohla pohnout. Tatínek, teta, Trude a Lea se vezli na saních v Kyjově na dráhu. Strýc Karel a Maří táhli saně a já tlačila. Byli jsme rádi, že jsme se dostali na dráhu, tolik napadlo sněhu. Sháněli jsme zavazadla, ale bylo poměrně málo šumu, myslela jsem, že budou všichni jako bez hlavy. Ve vlaku nebylo místa na sezení. Tatínek při nastupování spadl a zdvihla ho paní doktorová Schöntalová, která velice plakala (je árijka).
Když se vlak rozjížděl, začala všechna kyjovská mládež zpívat české národní písně, za brblání Němců. Jeden četník, který stál u vlaku, byl velice pohnutý a přešel kolem vlaku, každému známému přál šťastný návrat. Za jednu a tři čtvrtě hodiny byli jsme v Uh. Brodě. Nemohla jsem unést svůj baťoh. Dali jsme ho tedy na nákladní auto, tatínek, Trude a Lea jeli také.
… Vzala jsem si 2 chlebníky a a 2 tašky a šla jsem. Když jsem došla do reálky, kde jsme byli kasernovaný, myslela jsem, že upadnu. Paní Vepřekovská mě zavedla k tetě. Ležíme na jedné matraci…
— (Z deníku Helgy Pollakové, popisuje odjezd Židů z Kyjova ke shromaždišti v Uherském Brodě), Brenner-Wonschicková, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Přátelství, naděje a přežití v Terezíně, Barrister & Principal, Praha, 2006, ISBN: 80-87029-03-8.