Zpravodaj 4/2012

Příběh Jiřího Diamanta a Birkenau Boys

Jiří Diamant, 1948

Jiří Diamant, 1948

Jiří Diamant byl do terezínského ghetta deportován transportem Ad z Brna 23. 3. 1942 s rodiči a mladším bratrem. Mnoho měsíců pobýval v chlapeckém heimu L 417, pak byl s celou rodinou v prosinci 1943 odeslán do rodinného tábora v Birkenau (více ve Zpravodaji 1/2004). Počátkem července 1944 bylo rozhodnuto udělat v táboře selekci, při které měl být rodinný tábor v podstatě zlikvidován. Jen 3500 přítomných mužů a žen bylo tehdy uznáno za práceschopné a odešlo z tohoto místa smrti. Zbylé vězně – staré, nemocné a matky s dětmi – čekaly plynové komory.

Osudy Birkenau Boys

Mezi těmito zbylými vězni byly i desítky chlapců ve věku kolem 14 a 15 let. Tehdy některý z nich našel odvahu a požádal táborového „lékaře“ Mengeleho, aby i mezi nimi vybral práceschopné jedince. Ten kupodivu souhlasil a znovu nechal defilovat zástup těchto mladičkých vězňů.  Z nich sestavil asi devadesátičlennou skupinu, již pak přemístil do blízkého mužského tábora, označeného B II d. Všechny ostatní vězně rodinného tábora čekala smrt. Bylo  zřejmé, že Mezinárodní červený kříž návštěvu zdejších míst neuskuteční, existence rodinného tábora nebyla proto nutná.

Chlapci byli v mužském lágru umístěni do bloku 13, známém jako blok trestný.  Zdejší vězni – Poláci, Němci, Rusové – měli zostřený režim a těžší práci. Čeští chlapci tu budili pozornost; vedoucí bloku je však příliš neomezoval v pohybu, hráli fotbal nebo společně zpívali české písně. Od Sonderkommanda, jež pobývalo v sousedním bloku, dostávali  občas navíc chléb a hlavně informace o krematoriích. Dozvěděli se tak o osudu svých příbuzných, kteří po selekci zůstali v rodinném táboře. Dny měli většinou vyplněné prací – pomáhali v kuchyni, z venku přiváželi potřebné věci na opravy silnic, či na topení. Někteří pracovali i mimo tábor.

Po několika týdnech byla z chlapců vybrána a odeslána skupina „schopných“ na práce v říši. Poválečné statistiky ukazují, že jen asi polovina z birkenauských chlapců měla štěstí a dočkala se osvobození. Domů se jich vrátilo přes 40, většinou jako sirotci. 

Tito chlapci, kteří prošli osvětimským peklem, se nazývají „Birkenau Boys“.

(Dle sdělení přeživších Birkenau Boys: Tomana Broda, Jiřího Diamanta a Johna Freunda.)

„Birkenau Boys“ v Terezíně

„Birkenau Boys“ v Terezíně

Mezi „Birkenau Boys“ se dostal také Jiří Diamant. Se skupinou práceschopných odešel z Birkenau na práci. Osvobozen byl v Buchenwaldu. Z rodiny přežil jako jediný.

Když se Jiří vrátil po osvobození domů, vystudoval na FF Masarykovy univerzity v Brně obor psychologie a filozofie, později ještě medicínu na Karlově univerzitě v Praze. Dal se na dráhu pedagoga a vědeckého pracovníka. Od roku 1968 žije s rodinou v Nizozemsku. Ve svém oboru pracoval až do pozdního důchodového věku. Jeho přednášky mohli po sametové revoluci v roce 1989 zažít i studenti na univerzitách v Brně, Olomouci a Praze.

(Velký ohlas měla jeho přednáška s názvem Svět po holocaustu na IX. populárně vědeckém sympoziu Čechů a Slováků v Nizozemsku  v roce 1994, otištěna v Terezínských listech č. 24, r. 1996. V čísle 23 byly publikovány Diamantovy Poznámky k psychologii života v terezínském ghettu.)

Pokračovat ve čtení…

Seminář pro francouzské pedagogy

Koncem srpna 2012 se terezínskými Magdeburskými kasárnami opět rozezněla francouzština. Již po třetí hostil Památník Terezín francouzské učitele, kteří sem přijeli pod patronací památníku Maison d´Izieu na týdenní vzdělávací seminář.

Dva dny z programu strávili účastníci prohlídkou pražského Židovského města a Národního památníku na Vítkově. Zbytek byl věnován dějinám terezínského ghetta, Policejní věznice Terezín a koncentračního tábora v Litoměřicích. Všechna zmíněná místa učitelé navštívili, absolvovali přednášky a workshopy přibližující život v těchto represivních zařízeních. Velmi zajímavé byly diskuse na téma propagandistické role terezínského ghetta a vůbec téma propagandistických filmů o táboře.

Francouzští učitelé také absolvovali besedu s Ivanem Klímou a Helenou Klímovou. Spisovatel Ivan Klíma jako malý chlapec strávil v ghettu několik let, jeho manželka Helena pracuje jako psychoterapeutka, zabývá se lidmi, kteří sami byli holocaustem zasaženi nebo jsou potomky těch, kteří přežili. Oba nabídli účastníkům různé pohledy na danou problematiku.

Závěr semináře tvořila návštěva Památníku Lidice. Mnozí z účastníků opouštěli Terezín plni nových informací a poznatků a někteří i s rozhodnutím navštívit terezínská památná místa i se svými žáky a studenty.

Se

Seminář pro dánské pedagogy v Památníku Terezín

Dánští učitelé na semináři na půdě bývalých Magdeburských kasáren, Památník Terezín

Dánští učitelé na semináři na půdě bývalých Magdeburských kasáren, Památník Terezín

Památník Terezín, a zejména bývalé terezínské ghetto je cílem mnoha skupin dánských školáků. Tito se sem přicházejí podívat na místa, kde bylo v době války internováno 466 dánských Židů.

Znalost problematiky osudu dánského židovského obyvatelstva a s ním spjatého terezínského ghetta patří v Dánsku k základním bodům v rámci vzdělávání. Pedagogům poskytuje velkou podporu v této oblasti Dánský institut pro mezinárodní studia. Výsledkem jeho práce je např. webová stránka www.theresienstadt.dk, kde se nachází informace a filmové dokumenty k situaci Židů v Dánsku a následně také jejich deportace a život v terezínském ghettu. Webové stránky jsou přístupny v dánštině a angličtině.

      Součinností tohoto institutu a izraelského památníku Yad Vashem vznikl plán přivézt dánské učitele přímo do Terezína, zde jim poskytnout informační základnu a seznámit je s možnostmi, které Památník Terezín skupinám mládeže nabízí.

      V polovině září 2012 se konal poprvé v Památníku Terezín takovýto seminář. Dánští učitelé zde strávili tři dny plné workshopů, přednášek, setkání s českými pedagogy a také s pamětnicí na terezínské ghetto, paní Doris Grozdanovičovou. Jedním z vrcholů programu bylo též živé provedení dětské opery Hanse Krásy „Brundibár“ v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Se

[nggallery id=8]

Památník Terezín oceněn turistickým portálem TripAdvisor

Pečeť „Trip Advisor“ v bývalých Magdeburských kasárnách

Pečeť „Trip Advisor“ v bývalých Magdeburských kasárnách

Mezinárodní turistický portál TripAdvisor ocenil kvalitu služeb, které poskytuje Památník Terezín svým návštěvníkům, a udělil třem jeho hlavním objektům – Malé pevnosti, Muzeu ghetta a bývalým Magdeburským kasárnám svoji doporučující pečeť. Toto ocenění je udělováno na základě hodnocení, které dané památce, objektu dají samotní turisté, jež místo navštíví a mohou ohodnotit svoji spokojenost s poskytovanými službami.

Databáze vězňů a obětí v anglickém jazyce

Před více než rokem byly na webových stránkách Památníku Terezín zpřístupněny široké veřejnosti vyhledavače perzekvovaných osob (jedná se např. o databázi vězňů policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, vězňů koncentračního tábora Litoměřice, databázi obětí terezínského ghetta a další). Dosud však bylo možné zjistit informace jen v českém jazyce. Nyní jsou tyto databáze dostupné i ve verzi anglické.

Akce Památníku Terezín

Semináře pro české pedagogy „Jak vyučovat o holokaustu“, 2 termíny: 15. – 17. 3. 2013 a 22. – 24. 3. 2013.

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku