Vzdělávací materiály

Pracovní listy pro školní skupiny – k samostatné práci v expozici Muzea ghetta

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín rozšiřuje své vzdělávací aktivity i za rámec seminářů, které samo pro studenty a žáky pořádá. Jeho cílem je přiblížit a zprostředkovat vhodnou formou historii bývalého terezínského ghetta a expozici Muzea ghetta i dětem a mládeži, kteří přicházejí do muzea a neúčastní se žádného semináře.

První krok byl učiněn vypracováním sady pracovních listů pro práci v expozici Muzea ghetta.     Sada je tvořena 11 pracovními listy pro studenty, brožurkou s výsledky pro pedagogický doprovod a plánkem expozice v 1. patře. Listy jsou rozděleny podle částí expozice a věnují se těmto tématům: Příprava genocidy, Vznik ghetta v Terezíně, Ghetto není konečným táborem, Zkrášlování a transporty, Život a strava, Zdravotnictví a umírání, Práce, Kultura a duchovní život, Nejmladší a nejstarší vězni v ghettu, Další osudy transportovaných, Rodinný tábor terezínských vězňů.

Jedna sada je tedy určena pro jednu školní skupinu, která se pro práci s ní rozdělí na menší skupinky; každá následně zjišťuje odpovědi na otázky ze svého listu v příslušné části expozice. Žáci a studenti mají za úkol hledat nejrůznější fakta, zamýšlet se nad souvislostmi, formulovat podle zadání vlastní úvahy o životě v bývalém ghettu.

Prezentaci výsledků je možno provést až ve škole – právě za pomoci již zmíněné brožury s výsledky. V listech je také velké množství ilustrací, které je možno použít při vlastní prezentaci a přiblížit i ostatním téma, která ta která skupina zpracovávala. Prezentace je možné udělat nejrůznějšími způsoby, jedním z nich může být např. i zpracování plakátů jednotlivými skupinami za použití ilustrací.

Se

Pracovní list k workshopu “Popírání holocaustu”

Jednou z nejhorších zkušeností lidských dějin je bezpochyby holocaust. Na první pohled se muže zdát nemožné, aby někdo o hrůzách spojených s druhou světovou válkou pochyboval či je označoval za výmysl. Hlasy popíračů holocaustu se však začaly ozývat již velmi brzy po konci války a znějí dodnes. Není tedy divu, že jeden z workshopů Vzdělávacího oddělení Památníku  Terezín se věnuje právě problematice popírání holocaustu. V nynější době vznikl k workshopu pracovní list, který se snaží nenásilnou formou seznámit žáky s problematikou antisemitismu, nacionalismu a popírání holocaustu. Studenti získají základní informace o daném tématu. Seznámí se s hlavními představiteli popírání holocaustu a jejich myšlenkami. Mohou nahlédnout do nejčastějších argumentů popíračů a vyslechnout protiargumenty s nimi spojené. V neposlední řadě se pracovní list věnuje potrestání válečných zločinů po druhé světové válce a historii státu Izrael. Tato témata byla do pracovního listu vložena vzhledem k tomu, že se k nim popírači často ve svých studiích vyjadřují. Praktická cvičení na konci listu si kladou za cíl vyzkoušet pozornost žáků a vyvolat zamyšlení nad daným problémem. Pracovní list nemá sloužit pouze jako doplněk workshopu, ale také jako samostatná učební pomůcka pro žáky středních škol.

Jo

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku