Soutěže

Memoriál Hany Greenfieldové

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Památníku Terezín 2018

Cizinec, Eliška Hlaváčková (15 let, Gymnázium Brno Slovanské náměstí), 3. kategorie – Cena Erika Poláka

Cizinec, Eliška Hlaváčková (15 let, Gymnázium Brno Slovanské náměstí), 3. kategorie – Cena Erika Poláka

6. června 2018 proběhlo v kinosále Muzea ghetta v Terezíně vyhlášení vítězů 24. ročníku literární a 22. ročníku výtvarné soutěže Memoriálu Hany Greenfieldové, které pořádá Památník Terezín, se společným tématem pro tento rok: Domov.

Inspirací pro účastníky byl osud známého politického, zároveň i židovského československého uprchlíka, kterým byl novinář a spisovatel Egon Ervín Kisch. Ten pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, odkud se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti.

Novinář Kisch, Michal Bláha (21 let, SŠ-COPt Uherský Brod), 3. kategorie – 2. místo

Novinář Kisch, Michal Bláha (21 let, SŠ-COPt Uherský Brod), 3. kategorie – 2. místo

Jeho osud měl vést studenty k zamyšlení se nad otázkami, co pro uprchlíky mohla tehdy znamenat ztráta domova, s jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat, jak na ně nahlíželi tamní lidé, jak snadné či složité bylo se mezi ně začlenit, s jakými problémy se musejí vypořádat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů, co pro nás znamená domov apod.?

Veselý domov, Kateřina Pilařová (7 let, ZŠ a MŠ Chrášťany), 1. kategorie – 5. místo

Veselý domov, Kateřina Pilařová (7 let, ZŠ a MŠ Chrášťany), 1. kategorie – 5. místo

Ve školním roce 2017/2018 jsme obdrželi 978 soutěžních prací, z toho 758 výtvarných a 220 literárních.

Slavnostního vyhlášení výsledků se kromě většiny z oceněných zúčastnila řada oficiálních hostů. Zástupkyně Terezínské iniciativy, organizace bývalých vězňů terezínského ghetta, Michaela Vidláková k mladým umělcům promluvila s osobně zabarveným zamyšlením. Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a za klavírního doprovodu Galiny Aleshkevich vystoupil s programem z děl Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka, částí Bizetovy Carmen a písní Květovaný kůň bývalých terezínských vězňů Karla Reinera a Norberta Frýda.

Oceněná výtvarná díla byla v létě 2018 k vidění na samostatné výstavě v předsálí kina Muzea ghetta. Seznamy vítězů naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

Je minulost stále živá?

Sára Vykrutová, Sen malého člena Terezína, 8 let.

Sára Vykrutová, Sen malého člena Terezína, 8 let.

7. června 2017 proběhlo v kinosále Muzea ghetta v Terezíně vyhlášení vítězů 23. ročníku literární a 21. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, pojmenované na památku iniciátorky, spoluzakladatelky a donátorky soutěží Memoriál Hany Greenfieldové, pod společným názvem Je minulost stále živá?

Kromě vítězů a dalších oceněných v jednotlivých kategoriích se vyhlášení zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starostka města Terezín Hana Rožcová, zástupci Ministerstva kultury ČR a Památníku Lidice. Za sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínská iniciativa přijela a k oceněným promluvila její předsedkyně dr. Dagmar Lieblová, která spolu s Jiřím Polákem, synem bývalého vězně terezínského ghetta a historika Památníku Terezín Erika Poláka, předávala oceněným Ceny Erika Poláka, financované právě Terezínskou iniciativou. Ceremoniálu byl přítomen také manžel Hany Greenfildové Murray.

Barbora Kopecká, Minulost uchovaná ve zdech, 16 let.

Barbora Kopecká, Minulost uchovaná ve zdech, 16 let.

Uměleckou část programu zajistil Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a za klavírního doprovodu Galiny Aleškevič. Ten si připravil výběr z pásma Květovaný kůň, vzniklého za okupace pro děti z pražských židovských sirotčinců, jehož autory jsou dva bývalí terezínští vězni, a to literát Norbert Frýd a hudební skladatel Karel Reiner.

Oceněná výtvarná díla byla k vidění na samostatné výstavě v předsálí kina Muzea ghetta, která probíhala v červenci 2017

Ve školním roce 2016/2017 se celkem soutěže zúčastnilo 429 prací z 95 škol celé České republiky. V literární části soutěžilo 126 děl, ve výtvarné pak 303. Seznamy vítězů a oceněná díla naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

Vyučování bylo přísně zakázáno!

foto_4

Anna Janotková: Pohádka z Terezína, 7 let.

8. června 2016 proběhlo v kinosále Muzea ghetta v Terezíně tradiční vyhlášení vítězů již 22. ročníku literární a 20. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, nesoucí na památku iniciátorky a spoluzakladatelky soutěží podtitul Memoriál Hany Greenfieldové, pod společným názvem Vyučování bylo přísně zakázáno!

Kromě vítězů a dalších oceněných v jednotlivých kategoriích, kteří přijeli většinou v doprovodu svých rodičů či pedagogů, se vyhlášení zúčastnili také zástupci města Terezín a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Za sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínská iniciativa přijela a k oceněným promluvila dr. Michaela Vidláková, která spolu s Jiřím Polákem, synem bývalého vězně terezínského ghetta a pozdějšího historika Památníku Terezín Erika Poláka, i předávala oceněným ceny Erika Poláka, financované právě Terezínskou iniciativou.

Veronika Mackovčínová: Tajné chvilky, 11 let.

Veronika Mackovčínová: Tajné chvilky, 11 let.

Jelikož se letos umělecké soutěže Památníku Terezín staly součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech, tak čest předávat jednotlivé ceny ve všech kategoriích soutěží postupně připadla zástupcům všech jmenovaných institucí.

Uměleckou část programu zajistil Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a za klavírního doprovodu Lukáše Hurtíka. Ten si připravil část I. jednání Avec La Garde Montante z Bizetovy opery Carmen, která byla za války mezi jinými inscenována i dětskými vězni Terezína, a pásmo Květovaný kůň, jehož autory jsou dva bývalí terezínští vězni, a to literát Norbert Frýd a hudební skladatel Karel Reiner. Na představení, které připravili oba autoři pro děti ze židovských sirotčinců ještě před svou internací v terezínském ghettu, se podíleli rovněž recitátoři Jakub Libánek a Vítězslava Ševčíková, členové divadelního spolku DAVA, a režiséři David Kříž a Renata Fraisová.

Slavnostní předávání cen výtvarné a literární soutěže Památníku Terezín, červen 2016, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Slavnostní předávání cen výtvarné a literární soutěže Památníku Terezín, červen 2016, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

V předsálí kina Muzea ghetta byla téhož dne otevřena již tradiční výstava z nejlepších výtvarných prací letošního ročníku výtvarné soutěže spolu se čtyřmi panely, které připomínají život Hany Greenfieldové, její podíl na vzniku uměleckých soutěží Památníku Terezín a jejich historii.

Ve školním roce 2015/2016 se celkem soutěže zúčastnilo 680 prací ze 115 škol celé České republiky. V literární části soutěžilo 188 děl, ve výtvarné pak 492. Seznamy vítězů a oceněná díla naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

Vyhlášení výsledků soutěží Památníku Terezín 2015

Simon Gašpárek: Malujeme lepší zítřek, 6 let

Simon Gašpárek: Malujeme lepší zítřek, 6 let

9. června 2015 proběhl v kinosále Muzea ghetta v Terezíně slavnostní ceremoniál, při kterém byli vyhlášeni vítězové již 21. ročníku literární a 19. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, jež na památku inspirátorky a spoluzakladatelky soutěží nese podtitul Memoriál Hany Greenfieldové. Bývalá vězeňkyně ghetta, Hana Greenfieldová-Lustigová zemřela 27. ledna 2014 ve věku 87 let. Vzácným hostem slavnostního vyhlášení byl její manžel, Murray Greenfield.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií, kteří přijeli většinou v doprovodu svých rodičů či pedagogů, se vyhlášení zúčastnili také zástupci města Terezín a Ústeckého kraje. Za sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta přijela a k oceněným promluvila dr. Michaela Vidláková, která spolu s Jiřím Polákem, synem bývalého vězně terezínského ghetta a pozdějšího historika Památníku Terezín Erika Poláka, i předávala oceněným ceny. Dalším milým hostem byla Žanda Frýdová, dcera bývalého terezínského vězně, spisovatele Norberta Frýda. Ten byl autorem textového pásma Květovaný kůň, k němuž hudbu složil Karel Reiner, také vězněný v terezínském ghettu.

Murray Greenfield, foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Murray Greenfield, foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Dílo vytvořili ještě před deportací v Praze, kde ho nastudovali s dětmi ze židovských sirotčinců. Později se stalo významnou součástí repertoáru terezínského kulturního života v ghettu. V současné době bylo nově nastudováno Dětským sborem Brno pod vedením sbormistyně Valerie Maťašové. Toto představení bylo uvedeno v průběhu vyhlášení v Památníku Terezín.

V předsálí kina Muzea ghetta byla téhož dne otevřena již tradiční výstava z nejlepších výtvarných prací letošního ročníku výtvarné soutěže spolu s představením čtyř panelů, které připomínají život Hany Greenfieldové, její podíl na vzniku uměleckých soutěží Památníku Terezín a jejich historii. Tyto panely nyní budou doprovázet putovní výstavy vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Dětský sbor Brno s Žandou Frýdovou (druhá zprava), foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Dětský sbor Brno s Žandou Frýdovou (druhá zprava), foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Ve školním roce 2014/2015 se celkem soutěže zúčastnilo 495 prací z 93 škol celé České republiky. V literární části soutěžilo 103 děl, ve výtvarné 392. Seznamy vítězů a oceněná díla naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání ( ZDE).

St

„Mám se v Terezíně velice dobře…?“

12. června 2014 proběhlo v Muzeu ghetta slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku výtvarné a 20. ročníku literární soutěže Památníku Terezín pod společným názvem Mám se v Terezíně velice dobře…?“.  Téma bylo zvoleno vzhledem k 70. výročí nacistických propagandistických snah (natáčení filmu, návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže) spojených s terezínským ghettem.

Celkem se do soutěže přihlásilo 427 prací z 80 škol celé ČR, oceněno bylo 44. Výsledkové listiny a ukázky výtvarných prací najdete na webu Památníku Terezín.

Kromě dětí, studentů, jejich rodičů a dalších hostů se slavnostního odpoledne zúčastnil i Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové. Za klavírního doprovodu Šárky Králové zazpíval skladby terezínských autorů, a to Tři hebrejské sbory Viktora Ullmanna a čtyři písně z pásma napsaného pro děti z pražských židovských sirotčinců v době před Terezínem Květovaný kůň skladatele Karla Reinera a textaře Norberta Frýda.

Během slavnostního ceremoniálu byla věnována vzpomínka zakladatelce a sponzorce terezínských soutěží, paní Haně Greenfieldové, která zemřela v lednu 2014.

St

Proč v ghettu múzy nemlčely?

David Šulík (13 let, Liberec): Proč v ghettu múzy nemlčely

David Šulík (13 let, Liberec): Proč v ghettu múzy nemlčely

XIX. ročník literární a XVII. ročník výtvarné soutěže Památníku Terezín měly připomenout 70. výročí řady premiér kulturních představení v terezínském ghettu v čele s Brundibárem. Proto jsme zvolili jako ústřední téma otázku Proč v ghettu múzy nemlčely?

Ivana Domesová (18 let, Olomouc): bez názvu

Ivana Domesová (18 let, Olomouc): bez názvu

Že uvedené téma žáky a studenty českých škol zaujalo, o tom svědčí množství účastníků – 501 prací ve výtvarné soutěži a  181 v literární z celkem 135 škol z celé ČR. Stejně jako v předešlých letech ceny podpořila bývalá terezínská vězenkyně paní Hana Greenfieldová a Terezínská iniciativa.

Ceny byly rozděleny mezi soutěžící, ovšem jako každoročně předány v Terezíně  při slavnostním vyhlášení výsledků v tomto roce bohužel být nemohly. Do organizace vyhlášení zasáhla povodňová voda,  která počátkem  června dorazila také k Terezínu. Slavnostní vyhlášení muselo být z provozních důvodů zrušeno a ceny byly oceněným rozeslány poštou.

Výsledkové listiny a také vítězné kresby můžete najít na webu Památníku Terezín.

St

Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín

3. kategorie, 1. místo: Kateřina Vojáčková, bez názvu

3. kategorie, 1. místo: Kateřina Vojáčková, bez názvu

XVIII. ročník literární a XVI. ročník výtvarné soutěže si vzal za cíl upozornění na 65. výročí vzniku Památníku Terezín. Proto jsme zvolili pro ně společné téma Paměť, vzpomínání, připomínání. Do obou soutěží bylo zasláno 599 prací (samostatných i kolektivních) ze 120 škol z celé České republiky. Slavnostní předávání cen proběhlo 7. června 2012 v kinosále Muzea ghetta. Ve foyeru Muzea ghetta byla v létě nainstalována výstava vítězných prací z výtvarné soutěže.

Výsledkové listiny najdete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

 [nggallery id=6]

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku