Soutěže

Vyučování bylo přísně zakázáno!

foto_4

Anna Janotková: Pohádka z Terezína, 7 let.

8. června 2016 proběhlo v kinosále Muzea ghetta v Terezíně tradiční vyhlášení vítězů již 22. ročníku literární a 20. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, nesoucí na památku iniciátorky a spoluzakladatelky soutěží podtitul Memoriál Hany Greenfieldové, pod společným názvem Vyučování bylo přísně zakázáno!

Kromě vítězů a dalších oceněných v jednotlivých kategoriích, kteří přijeli většinou v doprovodu svých rodičů či pedagogů, se vyhlášení zúčastnili také zástupci města Terezín a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Za sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínská iniciativa přijela a k oceněným promluvila dr. Michaela Vidláková, která spolu s Jiřím Polákem, synem bývalého vězně terezínského ghetta a pozdějšího historika Památníku Terezín Erika Poláka, i předávala oceněným ceny Erika Poláka, financované právě Terezínskou iniciativou.

Veronika Mackovčínová: Tajné chvilky, 11 let.

Veronika Mackovčínová: Tajné chvilky, 11 let.

Jelikož se letos umělecké soutěže Památníku Terezín staly součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech, tak čest předávat jednotlivé ceny ve všech kategoriích soutěží postupně připadla zástupcům všech jmenovaných institucí.

Uměleckou část programu zajistil Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a za klavírního doprovodu Lukáše Hurtíka. Ten si připravil část I. jednání Avec La Garde Montante z Bizetovy opery Carmen, která byla za války mezi jinými inscenována i dětskými vězni Terezína, a pásmo Květovaný kůň, jehož autory jsou dva bývalí terezínští vězni, a to literát Norbert Frýd a hudební skladatel Karel Reiner. Na představení, které připravili oba autoři pro děti ze židovských sirotčinců ještě před svou internací v terezínském ghettu, se podíleli rovněž recitátoři Jakub Libánek a Vítězslava Ševčíková, členové divadelního spolku DAVA, a režiséři David Kříž a Renata Fraisová.

Slavnostní předávání cen výtvarné a literární soutěže Památníku Terezín, červen 2016, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Slavnostní předávání cen výtvarné a literární soutěže Památníku Terezín, červen 2016, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

V předsálí kina Muzea ghetta byla téhož dne otevřena již tradiční výstava z nejlepších výtvarných prací letošního ročníku výtvarné soutěže spolu se čtyřmi panely, které připomínají život Hany Greenfieldové, její podíl na vzniku uměleckých soutěží Památníku Terezín a jejich historii.

Ve školním roce 2015/2016 se celkem soutěže zúčastnilo 680 prací ze 115 škol celé České republiky. V literární části soutěžilo 188 děl, ve výtvarné pak 492. Seznamy vítězů a oceněná díla naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

Vyhlášení výsledků soutěží Památníku Terezín 2015

Simon Gašpárek: Malujeme lepší zítřek, 6 let

Simon Gašpárek: Malujeme lepší zítřek, 6 let

9. června 2015 proběhl v kinosále Muzea ghetta v Terezíně slavnostní ceremoniál, při kterém byli vyhlášeni vítězové již 21. ročníku literární a 19. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, jež na památku inspirátorky a spoluzakladatelky soutěží nese podtitul Memoriál Hany Greenfieldové. Bývalá vězeňkyně ghetta, Hana Greenfieldová-Lustigová zemřela 27. ledna 2014 ve věku 87 let. Vzácným hostem slavnostního vyhlášení byl její manžel, Murray Greenfield.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií, kteří přijeli většinou v doprovodu svých rodičů či pedagogů, se vyhlášení zúčastnili také zástupci města Terezín a Ústeckého kraje. Za sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta přijela a k oceněným promluvila dr. Michaela Vidláková, která spolu s Jiřím Polákem, synem bývalého vězně terezínského ghetta a pozdějšího historika Památníku Terezín Erika Poláka, i předávala oceněným ceny. Dalším milým hostem byla Žanda Frýdová, dcera bývalého terezínského vězně, spisovatele Norberta Frýda. Ten byl autorem textového pásma Květovaný kůň, k němuž hudbu složil Karel Reiner, také vězněný v terezínském ghettu.

Murray Greenfield, foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Murray Greenfield, foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Dílo vytvořili ještě před deportací v Praze, kde ho nastudovali s dětmi ze židovských sirotčinců. Později se stalo významnou součástí repertoáru terezínského kulturního života v ghettu. V současné době bylo nově nastudováno Dětským sborem Brno pod vedením sbormistyně Valerie Maťašové. Toto představení bylo uvedeno v průběhu vyhlášení v Památníku Terezín.

V předsálí kina Muzea ghetta byla téhož dne otevřena již tradiční výstava z nejlepších výtvarných prací letošního ročníku výtvarné soutěže spolu s představením čtyř panelů, které připomínají život Hany Greenfieldové, její podíl na vzniku uměleckých soutěží Památníku Terezín a jejich historii. Tyto panely nyní budou doprovázet putovní výstavy vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Dětský sbor Brno s Žandou Frýdovou (druhá zprava), foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Dětský sbor Brno s Žandou Frýdovou (druhá zprava), foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Ve školním roce 2014/2015 se celkem soutěže zúčastnilo 495 prací z 93 škol celé České republiky. V literární části soutěžilo 103 děl, ve výtvarné 392. Seznamy vítězů a oceněná díla naleznete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání ( ZDE).

St

„Mám se v Terezíně velice dobře…?“

12. června 2014 proběhlo v Muzeu ghetta slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku výtvarné a 20. ročníku literární soutěže Památníku Terezín pod společným názvem Mám se v Terezíně velice dobře…?“.  Téma bylo zvoleno vzhledem k 70. výročí nacistických propagandistických snah (natáčení filmu, návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže) spojených s terezínským ghettem.

Celkem se do soutěže přihlásilo 427 prací z 80 škol celé ČR, oceněno bylo 44. Výsledkové listiny a ukázky výtvarných prací najdete na webu Památníku Terezín.

Kromě dětí, studentů, jejich rodičů a dalších hostů se slavnostního odpoledne zúčastnil i Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové. Za klavírního doprovodu Šárky Králové zazpíval skladby terezínských autorů, a to Tři hebrejské sbory Viktora Ullmanna a čtyři písně z pásma napsaného pro děti z pražských židovských sirotčinců v době před Terezínem Květovaný kůň skladatele Karla Reinera a textaře Norberta Frýda.

Během slavnostního ceremoniálu byla věnována vzpomínka zakladatelce a sponzorce terezínských soutěží, paní Haně Greenfieldové, která zemřela v lednu 2014.

St

Proč v ghettu múzy nemlčely?

David Šulík (13 let, Liberec): Proč v ghettu múzy nemlčely

David Šulík (13 let, Liberec): Proč v ghettu múzy nemlčely

XIX. ročník literární a XVII. ročník výtvarné soutěže Památníku Terezín měly připomenout 70. výročí řady premiér kulturních představení v terezínském ghettu v čele s Brundibárem. Proto jsme zvolili jako ústřední téma otázku Proč v ghettu múzy nemlčely?

Ivana Domesová (18 let, Olomouc): bez názvu

Ivana Domesová (18 let, Olomouc): bez názvu

Že uvedené téma žáky a studenty českých škol zaujalo, o tom svědčí množství účastníků – 501 prací ve výtvarné soutěži a  181 v literární z celkem 135 škol z celé ČR. Stejně jako v předešlých letech ceny podpořila bývalá terezínská vězenkyně paní Hana Greenfieldová a Terezínská iniciativa.

Ceny byly rozděleny mezi soutěžící, ovšem jako každoročně předány v Terezíně  při slavnostním vyhlášení výsledků v tomto roce bohužel být nemohly. Do organizace vyhlášení zasáhla povodňová voda,  která počátkem  června dorazila také k Terezínu. Slavnostní vyhlášení muselo být z provozních důvodů zrušeno a ceny byly oceněným rozeslány poštou.

Výsledkové listiny a také vítězné kresby můžete najít na webu Památníku Terezín.

St

Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín

3. kategorie, 1. místo: Kateřina Vojáčková, bez názvu

3. kategorie, 1. místo: Kateřina Vojáčková, bez názvu

XVIII. ročník literární a XVI. ročník výtvarné soutěže si vzal za cíl upozornění na 65. výročí vzniku Památníku Terezín. Proto jsme zvolili pro ně společné téma Paměť, vzpomínání, připomínání. Do obou soutěží bylo zasláno 599 prací (samostatných i kolektivních) ze 120 škol z celé České republiky. Slavnostní předávání cen proběhlo 7. června 2012 v kinosále Muzea ghetta. Ve foyeru Muzea ghetta byla v létě nainstalována výstava vítězných prací z výtvarné soutěže.

Výsledkové listiny najdete na webových stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání.

St

 [nggallery id=6]

Vyhlášení výsledků uměleckých soutěží PT

Obrázek Nikoly Polzerové zaslaný do soutěže PT, 1. místo ve 3. kategorii, bez názvu

Obrázek Nikoly Polzerové zaslaný do soutěže PT, 1. místo ve 3. kategorii, bez názvu

Tématem 17. ročníku literární a 15. ročníku výtvarné soutěže PT, určené žákům základních a studentům středních škol, se stala věta, již si ve třicátých letech minulého století říkali mnozí, kteří i přes všechny varovné zprávy nevěřili, že by demokratický systém prvorepublikového Československa mohl zaniknout – věta ´Tady se to nemůže stát´. Mimochodem věta, která se i dnes objevuje v mysli mnoha lidí, kteří si neuvědomují či nechtějí připustit jisté nebezpečné tendence pravicových hnutí, které se v naší republice projevují.

Celkem bylo do soutěží zasláno 480 prací, literární porota vybírala ze 130, výtvarná pak ze 350. V každé kategorii bylo oceněno osm nejlepších prací, dalších pět získalo Cenu Erika Poláka.

Eva Hermannová a Jiří Polák

Eva Hermannová a Jiří Polák na slavnostním vyhlášení výsledků soutěží VO PT

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 9. června 2011 v kinosále Muzea ghetta v Terezíně. Zúčastnila se jej většina oceněných i oficiální hosté: zástupkyně Terezínské iniciativy (bývalá ředitelka opery Národního divadla) Eva Hermannová, ředitel Památníku Terezín Jan Munk, syn historika terezínského ghetta Jiří Polák, zástupci terezínské radnice a Památníku Lidice. O hudební stránku slavnostního odpoledne se postaral komorní smyčcový soubor při ZUŠ Litoměřice pod vedením učitele hry na housle Miroslava Ročka, který představil posluchačům houslový motiv Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam, jednu ze sonát Arcangela Corelliho a Allegro z Vivaldiho Čtvera ročních období.

Všechna oceněná výtvarná díla  plus literární s Cenou Erika Poláka byla vystavena v předsálí po celý měsíc červen. Výsledkové listiny včetně oceněných prací najdete na stránkách Památníku Terezín v části Vzdělávání/Soutěže.

St

Ohlédnutí za výstavami vzdělávacího oddělení PT

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Letáček k výstavě "Já a válka" v Litoměřicích, autor: Tomáš Vejmělka

Aby nejlepší práce vzešlé ze studentských soutěží Památníku Terezín nezapadly do skladištního prachu, připravuje vzdělávací oddělení PT putovní výstavy těchto děl, a to ve spolupráci se spřátelenými institucemi. Výstavní prostory těchto institucí zpravidla dovolují umístit až 30 děl, doba výstavy je přibližně 1 měsíc. Připravili jsme pro vás výčet instalací z let 2009 – leden 2011. Názvy výstav jsou odvozeny z témat soutěží, jež jsou každoročně vzděláacím oddělením Památníku Terezín vypisována.

Most

V rozmezí březen 2009 až leden 2011 se nejčastěji takto spolupracující organizací stal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě v čele s farářem Mariánem Šustákem, jehož téměř domácké prostředí se stalo dočasným domovem dětských a studentských prací nejprve na jaře 2009. Tehdy zde proběhla vernisáž obrázků ze soutěže „Jaké bude 21. století?“ spojená s besedou s pracovníky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Výstava zanechala u účastníků příznivý dojem, a proto byla dohodnuta další, tentokrát s díly ze soutěžního ročníku 2008 s námětem „Jak viděli a vidí svět“, zahájená v polovině října 2009. Vernisáž byla doplněna koncertem evangelického písničkáře Slávka Klecandra z východočeské folkové kapely Oboroh, který ze svého repertoáru vybral převážně bluesově zhudebněné starozákonní žalmy. Do třetice zde byla vystavena na přelomu roků 2009 a 2010 díla pod souhrnným názvem „Já a válka“. Zahájení opět svými písněmi obohatil Slávek Klecandr.

Teplice

Podobně zavedená je spolupráce i se Židovskou obcí v Teplicích, jež začala již v roce 2000. V jejích prostorách byla v uvedeném dvouletém období k vidění nejprve v září 2009 výstava „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáže se zúčastnila i bývalá vězeňkyně terezínského ghetta Marta Kottová. O rok později, v září 2010 zde byla instalována již zmiňovaná výtvarná dílka s tematikou „Já a válka“.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Tradiční je i kooperace s VKC Židovského muzea v Praze, kde v seminárních místnostech od května do srpna 2010 byla k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. Tentokrát byla vernisáž podtrhnuta účastí dívčího pěveckého tria MAKABARA, interpretující hebrejské písně.

Louny

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V. Matoušek při vernisáži v Lounech, Foto: Dana Studničková, Lounský Press

V červenci 2009 bylo možné zhlédnout výstavu pod názvem „Jaké bude 21. století?“ v lounském hotelu Barokní špitál. Vernisáže se zúčastnil i tehdejší lounský místostarosta Jan Čermák. Opět si bylo možno poslechnout i hudební vložku. Tentokrát se o ni postaral skladatel elektroakustické vážné hudby, etnomuzikolog doc. Vlastislav Matoušek z FF UK. Zahrál jednu klasickou starojaponskou skladbu pro flétnu šakuhači a jednu novou experimentální (na starozákonní text z Jeremiáše) Cesta proroctví. Akční rádius výstav PT rozšířila i spolupráce s lounskou knihovnou. Nejprve zde byla v zimních měsících roku 2010 k vidění výstava „Jak viděli a vidí svět“. V nové budově knihovny pak v říjnu roku 2010 byla představena díla ze soutěže „Můj obraz 20. století“, zakončená dernisáží 26. 10. 2010, kdy byla zároveň pokřtěna kniha Antonína Hluštíka (za účasti autora a lounského starosty Jana Kernera) „Abychom nezapomínali“, kompletující autorův populárně-vědecký výzkum dějin lounských Židů v 19. a 20. století.

Další výstavy…

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

O klezmeru při vernisáži hovořil Pavel Straka

Knihovně V. Štecha ve Slaném byla uvedena díla s tématem „Jak viděli a vidí svět“. Vernisáž proběhla na konci července 2009 za účasti  místostarosty města Pavla Bartoníčka a Kláry Floriánové, vítězky 2. kategorie XIII. ročníku výtvarné soutěže PT. V předsálí litoměřického kina Máj byla v létě 2009 instalována výstava „Jak viděli a vidí svět“. Její zahájení zpestřil svým vystoupením doc. Vlastislav Matoušek, který předvedl hru na renesanční typ dud, tzv. moldánky s lidovým baladickým repertoárem ve velmi autentickém projevu. Výstavu poctil svou návštěvou také evangelický duchovní, signatář Charty 77 a bývalý senátor za litoměřický obvod Zdeněk Bárta. Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích hostila na jaře 2010 soubor obrázků „Jaké bude 21. století?“, vernisáž se odehrála za účasti místostarosty Litoměřic Jiřího Landy a hudebně ji doprovodil flétnový soubor Oethos ze Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci umožnilo na podzim 2010 instalaci výstavy „Jak viděli a vidí svět“.

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Z vernisáže v Litoměřicích, foto: Tomáš Vejmělka

Zatím poslední výstavou se stalo představení prací ze soutěže s názvem „Já a válka“ v Multifunkčním prostoru OKA*MŽIK litoměřické Diakonie ČCE. Výstava proběhla v termínu od  6. 1. do 9. 2. 2011, přičemž vernisáž byla spojená s besedou na téma klezmer – východoevropská židovská hudba. Moderátorem besedy byl litoměřický pastor Církve adventistů sedmého dne Jan Matoušek a o dané tematice hovořil a hudební a filmové ukázky ze své fonotéky a filmotéky vybral pracovník Památníku Terezín Pavel Straka.

St

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Archiv Zpravodaje

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Ludmila Chládková, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku