Zajímavé

Beit Theresienstadt v Terezíně

Pracovníci Beit Theresienstadt v Památníku Terezín, na snímku vlevo Jan Roubínek, ředitel PT, podává ruku paní Ditě Krausové (uprostřed), vpravo Tamy Kinberg, ředitelka Beit Theresienstadt. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Pracovníci Beit Theresienstadt v Památníku Terezín, na snímku vlevo Jan Roubínek, ředitel PT, podává ruku paní Ditě Krausové (uprostřed), vpravo Tamy Kinberg, ředitelka Beit Theresienstadt. Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Ve dnech 14. – 16. května 2018 navštívila Památník Terezín velmi speciální a vítaná návštěva, a to pracovníci a průvodci izraelského památníku Beit Theresienstadt (více o památníku – Zpravodaj 1/2018).

Zaměstnanci naší spřátelené organizace se během svého pobytu v Terezíně seznámili s činností, plány a projekty památníku. Prohlédli si zdejší expozice a nemalá pozornost byla věnována také návštěvě vědeckých oddělení, diskusi a výměně zkušeností se zdejšími odbornými pracovníky.

Jedním z vrcholů setkání byla beseda s paní Ditou Krausovou, bývalou vězenkyní terezínského ghetta, která je ústřední postavou knihy Antonia G. Iturba Osvětimská knihovnice.

Se

Poděkování

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín děkuje za příspěvky na podporu vzdělávání mládeže

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali osobám, které svými dary od počátku letošního roku přispěly na vzdělávací činnost Památníku Terezín.

Robert H. Arnow (USA) věnoval svůj příspěvek na podporu organizace literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín – Memoriálu Hany Greenfieldové v roce 2018.

Heinrich Ludwig Logeman daroval peněžní dar na hrazení nákladů spojených s pobytem dobrovolných pracovníků, kteří jsou do Památníku Terezín vysíláni na roční praktickou stáž rakouským spolkem Gedenkdienst a německou organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste .

Vedle toho samozřejmě děkujeme všem ostatním, kteří poskytli dary i na jinou než vzdělávací činnost Památníku Terezín.

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín

Recenze: Michael Gruenbaum/Todd Hasak-Lowy: Někde ještě svítí slunce

Obálka knihy Někde ještě svítí slunce, česká verze, nakladatelství P3K 2017.

Obálka knihy Někde ještě svítí slunce, česká verze, nakladatelství P3K 2017.

Před necelými dvěma lety se ve Zpravodaji Památníku Terezín objevila zpráva o vydání knihy Michaela Gruenbauma a Todda Hasak-Lowy Somewhere There is Still a Sun, v jejímž závěru bylo vyjádřeno přání, aby byla kniha v brzké době přeložena také do češtiny a čeští čtenáři si tak k ní mohli snáze nalézt cestu. Toto přání bylo zřejmě vyslyšeno a kniha se pod názvem Někde ještě svítí slunce nedávno objevila na pultech tuzemských knihkupectví.

Děj knihy vychází především z dětských vzpomínek Michaela Gruenbauma. Vzpomínek na dobu mezi lety 1939 až 1945, zvláště pak na dobu jeho pobytu v ghettu Terezín, kam byl roku 1942 spolu se svoji matkou a sestrou deportován. Vzpomínek, jenž jsou zde vyprávěny v první osobě a jenž na stránkách knihy působí jako čtivý chlapecký dobrodružný román. Naštěstí se však nejedná o román, který by snahou o co možná čtenářsky nejatraktivnější popis těchto dobrodružství příliš nešetrně manipuloval s terezínskými reáliemi. Pravděpodobnější je, že se spíše s výraznější uměleckou licencí pracovalo se samotnou hlavní postavou, která zde má působit trochu naivněji než jaký byl její předobraz. Tato postava pak pro své časté vyptávání dává prostor pro nenásilné přiblížení mnohých specificky terezínských záležitostí, například rozdílu mezi krádeží a tzv. šlojznutím. Snahou knihy však není jen popis různých běžných i mimořádných událostí, co se v ghettu odehrávaly, ale i pokus o zachycení toho, jak tyto události byly různými terezínskými vězni vnímány.

Knihu lze jistě doporučit nejen každému čtenáři, který chce porozumět tomu, co se odehrávalo za zdmi ghetta Terezín, ale i každému čtenáři, jenž má zájem o kvalitní literaturu pro děti a mladistvé.

Vydalo nakladatelství P3K, 2017.

Ka

Webová prezentace Památníku Terezín v novém kabátě

Domovská stránka nového webu Památníku Terezín.

Domovská stránka nového webu Památníku Terezín.

Od září 2017 se mohou zájemci o dění v Památníku Terezín či při plánování návštěvy tohoto místa setkat v internetovém prostředí s jeho novou webovou prezentací. Ta je moderní, s výraznou domovskou stránkou, kde hlavním designovým prvkem jsou fotografie bývalých represivních zařízení, které Památník Terezín spravuje. S každou fotografií se zároveň objeví krátký citát – dobový deníkový záznam či poválečná vzpomínka některého z bývalých vězňů. Na jméno autora vzpomínky lze též kliknout a přečíst si případně jeho příběh (pokud jej známe). Tyto citáty jsou formou pocty bývalým vězňům a současně připomínkou toho, že za „velkými dějinami“ jsou skryty miliony lidských příběhů, které k nám často hovoří srozumitelněji než dějepisné učebnice.
Domovská stránka si také dala za cíl návštěvníka upozornit na to nejzajímavější, co Památník nabízí (prohlídky objektů, online vyhledavače bývalých vězňů, katalogy sbírek umění, vzdělávací projekty, publikace online, kalendář akcí, informace o expozicích Památníku Terezín apod.), a poskytnout mu rychle a jednoduše cestu, kterou se vydat pro nalezení požadovaného obsahu. Struktura webu zůstala zachována, ale orientace v něm by měla být o poznání jednodušší a rychlejší, čemuž napomáhá přehledné menu.
Upřímně věříme, že se online návštěvníkům budou naše nové webové stránky líbit a jsme zároveň připraveni i na jakékoliv připomínky či další nápady. Prosím, pište nám je případně na naši facebookovou stránku či na email: press@pamatnik-terezin.cz.

Kl

Výroční známky Památníku Terezín

U příležitosti připomenutí si 70. výročí založení Památníku Terezín byl současně vydán i známkový sešitek výtvarně zpracovaný Janem Ungrádem. Námětem těchto osmi známek se stala jak výtvarná díla předních českých umělců, nacházejících se ve sbírkách Památníku Terezín, tak obrázky dětí, které se v minulosti zúčastnily výtvarné soutěže vyhlašované každoročně Památníkem Terezín. Jedná se o díla těchto autorů: Fašismus (Jan Bauch), Osm vojáků (Jiří Anderle), O čem se zdálo dětem v Terezíně (Ondřej Kohout), Sussurans Quiete (Šepot ticha) (Nikola Sedlářová), Boj (Zdeněk Hošek), Válka (Emil Filla), Smutek (Nikola Kutílková) a Viděli jste to někdy (Marie Hervertová). Pro obálku sešitku byla zvolena fotografie plastiky Jiřího Sozánského s názvem Tichý nářek.

Šv

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.


Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Známkový sešit navržený Janem Ungrádem.

Putovní výstava Školákem ve válečných letech

Vernisáž putovní výstavy Školákem ve válečných letech na PedFUK, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Vernisáž putovní výstavy Školákem ve válečných letech na PedFUK, květen 2017, foto: Radim Nytl, Památník Terezín.

Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání v roce 2015 zahájily společný vzdělávací projekt s názvem Školákem ve válečných letech. V první vlně se do něj přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol. Jejich úkolem bylo badatelsky uchopit témata spojená se školním prostředím v českých zemích v letech 1938 až 1945. Výsledky bádání představuje putovní výstava, která měla svou premiéru v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (PedF UK) od 15. března do 8. května 2017. Vernisáže, již obohatila komentovaná prohlídka, promítání filmu Vyšší princip a také následná beseda s pamětníky, se účastnila celá řada významných hostí a zapojených žáků. V průběhu dvouměsíčního trvání výstavy probíhaly také přednášky o vzdělávání a výchově mládeže v podmínkách nacistického totalitního režimu, workshopy na téma menšinového školství a jeden ze zapojených školních týmů přijel na besedu se studenty a učiteli PedF UK. Po 8. květnu 2017 pak výstava zahájila svou pouť po zapojených školách, jež potrvá do konce příštího školního roku. Poté bude dána k dispozici dalším institucím se zájmem o její instalaci, aby nakonec byla rozdělena a jednotlivé panely byly zapůjčeny zúčastněným školám. Tvorba výstavy byla financována z grantu International Coalition of Sites of Conscience, vernisáž na PedF UK podpořil Nadační fond obětem holokaustu.

 Šp

Zpřístupnění dalších databází českých vězňů na stránkách Památníku Terezín

Náhled elektronické verze Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945, květen 2017

Náhled elektronické verze Databáze českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945, květen 2017

V letech 2011 a 2012 jsme ve Zpravodajích Památníku Terezín (2/2011 a 4/2012) přinesli informace o nově zpracovaných vyhledávačích perzekvovaných osob, které jsou k dispozici na webových stránkách Památníku Terezín. Současně jsme informovali o možnosti vyhledávání těchto údajů i v anglickém jazyce.

Od té doby na webových stránkách přibyly další tři nové databáze, na které bychom čtenáře a badatele z řad odborníků i laiků rádi upozornili. Jedná se o:

Databázi vězňů německé vyšetřovací a vazební věznice Praha-Pankrác v Terezíně 1945

Databázi vězňů v pobočkách koncentračního tábora Flossenbürg na českém území

a

Databázi českých vězňů v koncentračním táboře Buchenwald 1937-1945

Na výzkumu a excerpci údajů se podíleli zvláště pracovníci historického oddělení Památníku Terezín. Jejich záměrem je zpřístupnit jak dostupné údaje z vězeňských karet, tak postupné využití dalších pramenů a tím docílit možného rozšíření databází. V budoucnu by mělo být možné i vzájemné propojení jednotlivých vyhledávačů, včetně uveřejnění využitých pramenů přímo on-line na webových stránkách. Proces vzniku nových a doplňování stávajících databází je doposud neukončený. Informace o vězněných se neustále aktualizují a nové databáze se stále tvoří.

Šv

Archiv Zpravodaje

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín
skola_banner

Projekty českých škol

Videotéka

Videotéka

Zpravodaj

Ediční tým: Naďa Seifertová, Jiří Kleker
Kontaktujte nás: newsletter@pamatnik-terezin.cz

Památník Terezín na Facebooku